The times they are a-changing: veterans and veterans policy in the Netherlands

8 december 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

This article (2003) begins with a short overview of the Dutch veteran population and of the social context in which the Dutch veterans policy is structured.

Furthermore, it provides an overview of the historical origins of the Dutch veterans policy. It especially focuses on recent developments in this policy area, which are partly the result of increased knowledge about the problems and needs of veterans. Finally, on the basis of the current social and demographic developments, the changing composition of the Dutch veterans population and the changing desires and needs within this group, obstacles in veterans policy will be defined as well as possibly needed adjustments in the near future.


 

Dit artikel uit 2003 begint met een korte beschrijving van de Nederlandse veteranenpopulatie en van de sociale context waarin het Nederlandse veteranenbeleid is vormgegeven. Verder geeft het een overzicht van de historische ontwikkelingen rondom het Nederlandse veteranenbeleid. De focus ligt in het bijzonder op de destijds meest recente ontwikkelingen rondom dit beleid, die gedeeltelijk voortvloeiden uit nieuwe kennis en inzichten wat betreft problemen en behoeften van veteranen. Daarnaast geeft het artikel aan welke mogelijke veranderingen het veteranenbeleid in de toekomst moet ondergaan om te blijven voldoen aan de wensen en behoeften van de doelgroep. Deze wensen en behoeften veranderen mogelijk vanwege een veranderende samenstelling van de groep Nederlandse veteranen en vanwege sociale en demografische veranderingen.