Veteranenmonitor 2008

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

In opdracht van de Stichting Veteraneninstituut heeft Blauw Research tussen 2000 en 2013 jaarlijks de Veteranenmonitor uitgevoerd. Dit onderzoek bracht in kaart hoe de Nederlandse bevolking denkt over haar veteranen, de Nederlandse krijgsmacht in het algemeen en de verschillende missies waaraan Nederland deelgenomen heeft of nog steeds deelnam op het moment van onderzoek.

In 2008 namen 1149 Nederlanders van achttien jaar of ouder deel aan het onderzoek. Het betreft een representatieve groep voor de gehele Nederlandse bevolking wat betreft opleiding, geslacht, leeftijd en politieke voorkeur.

De belangrijkste bevindingen van dit rapport:

  • Vertrouwen in Nederlandse krijgsmacht stijgt gestaag
  • Groot deel van de Nederlandse bevolking heeft respect voor veteranen
  • ‘Veteraan’ vooral geassocieerd met oorlogsveteraan of oudgediende
  • Meer Nederlanders bekend met inzet van Nederlandse militairen in Uruzgan
  • Terechtheid van inzet, beoordeling krijgsmacht en waardering militairen voornamelijk stabiel gebleven
  • Bekendheid Veteranendag gestegen
  • Nederlandse veteranen krijgen niet teveel aandacht