Veteranenmonitor 2012

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

In opdracht van de Stichting Veteraneninstituut heeft Blauw Research tussen 2000 en 2013 jaarlijks de Veteranenmonitor uitgevoerd.

Dit onderzoek bracht in kaart hoe de Nederlandse bevolking denkt over haar veteranen, de Nederlandse krijgsmacht in het algemeen en de verschillende missies waaraan Nederland deelgenomen heeft of nog steeds deelnam op het moment van onderzoek.1001 Nederlanders namen deel aan dit onderzoek in 2012.

Dit waren de belangrijkste uitkomsten:

  • De houding van Nederlanders ten aanzien van de ingezette militairen is (redelijk) positief;
  • Een deel van de Nederlanders heeft een positieve attitude over de meerwaarde van veteranen op de arbeidsmarkt;
  • Het belang van de krijgsmacht wordt onderkend. De mening over de inzet van de krijgsmacht is echter wisselend.