Wat willen jonge veteranen?

17 juli 2015
Deel dit bericht:
ptss militairen

Onder jonge veteranen werd ten tijde van het schrijven van dit rapport verstaan: alle militairen, niet langer in actieve dienst, die uitgezonden zijn geweest naar het buitenland voor een vredesmissie, crisisbeheersingsoperatie of monitoring missie in Verenigde Naties of NAVO verband, sinds de UNIFIL-missie naar Libanon in de periode 1979-1985.

Door middel van een literatuurstudie, groepsgesprekken en een vragenlijst is in kaart gebracht wat de wensen en behoeften zijn van deze jonge veteranen. In het rapport komen de volgende thema’s aan bod: “ik voel me veteraan”; terugblik op de uitzending; nazorg of behoefte aan (professionele) hulp; erkenning en waardering; contact met medeveteranen; herdenken; partner&gezin; speciale voorzieningen.

De literatuurscriptie geeft een overzicht van de tot nu toe gedocumenteerde informatie over wensen en behoeften van jonge veteranen uit wetenschappelijk onderzoek. De informatie die uit deze literatuurstudie naar voren komt heeft als doel in kaart te brengen wat reeds bekend is over wensen en behoeften van jonge veteranen. De wensen en behoeften die uit de literatuur naar voren komen kunnen vervolgens door middel van vervolgonderzoek uitgediept worden op de betekenis ervan voor de jonge veteranen, zodat een volledig beeld bestaat van wat de jonge veteraan beweegt.