WNT verantwoording 2019

29 juni 2020
Deel dit bericht:
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriƫle regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dat ongeveer gelijk is aan het ministerssalaris.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden andere, sectorale normen. De algemene en sectorale bezoldigingsmaxima worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld.