Uitreiking ‘Onze Jan in Indië’

30 januari 2015
Deel dit bericht:

Op donderdag 29 januari 2015 vond de uitreiking van het boek ‘Onze Jan in Indië’ van Gerard van der Lee door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Hoitink, plaats op de Zwaluwenberg in Hilversum.

Gerard van der Lee betoonde zich ontroerd door de grote opkomst van met name veteranen, afkomstig uit diverse missies en strijdperken. Juist voor hen had hij dit werk geschreven; om begrip en waardering te kweken voor hen die door een democratisch gekozen regering waren en worden uitgezonden om een  belangrijke taak te vervullen.

Om de uitvoering van een missie op volle waarde te schatten dient men de context en de omstandigheden van de uitzending goed te kennen. Dat gold zeker en in hoge mate voor de vele duizenden dienstplichtige jongens die, na een Wereldoorlog doorstaan te hebben, naar Oost-Indië werden gestuurd om ‘orde en rust te herstellen’.

Zesduizend van hen overleefden deze opdracht van de democratisch gekozen regering niet. De ramp met vlucht MH 17 en de terugkeer van de slachtoffers hadden Van der Lee terug doen denken aan de zesduizend jongens die niet teruggekeerd waren.

Minuut stilte ter herdenking

Van der Lee vroeg en kreeg een minuut stilte om hen te herdenken waarna de Taptoe klonk. De schrijver vervolgde zijn toespraak met een dringend pleidooi om begrip voor en inzicht in persoon en handelingen van de duizenden Indië-veteranen. De reden waarom hij in de eerste plaats zijn werk ‘Onze Jan in Indië’ had geschreven.

Toespraak generaal Hoitink

Hoitink refereerde nogmaals aan de meer dan 150.000 jongens die naar Nederlands-Indië waren gezonden om orde en rust te herstellen. Hij herinnerde aan de veroordelingen van hun handelen aan de hand van latere normen en waarden en zonder inzicht in de omstandigheden waarin indertijd in Indië gehandeld was en de pijn die dit veroorzaakt had.

De Indië-veteranen hadden zich gevoeld alsof zij weer in een hinderlaag, en ditmaal niet van de vijand maar van hun eigen landgenoten, waren gelopen. Aldus, zo sprak Hoitink, moeten we niet met de wijsheid van nu maar vanuit het perspectief van toen oordelen. En die kennis kunnen we ons nu eigen maken door het voortreffelijke werk van Gerard van der Lee, ‘Onze Jan in Indië’.

Slot bijeenkomst

Laurens van Aggelen, uitgever van het werk, sloot de toespraken af met de woorden dat de prijs van het boek, tien Euro, inclusief verzendkosten, zo laag was gehouden om een breed publiek te kunnen bereiken.

Klik hier om het boek te bestellen.