Update presentje voor veteranen

8 februari 2021
Deel dit bericht:
Ideeën van veteranen gevraagd.

In de Tweede Kamer is eind vorig jaar gesproken over het bedrag dat resteert na de Nederlandse Veteranendag van 2020. In de motie Kerstens wordt opgeroepen om dat bedrag voor verschillende doeleinden in te zetten (herbestemming). Het gaat om een totaalbedrag van € 680.000.

In deze herbestemming is onder andere een bedrag gereserveerd voor een presentje waarvan de uitvoering ligt bij het Nederlands Veteraneninstituut. Het gaat om:

  1. Een presentje voor alle geregistreerde veteranen in Nederland om hen een hart onder de riem te steken in deze Covid-19-crisis. Deze activiteit is uiterlijk 1 juli 2021 voltooid. Bedrag: € 250.000.

Update

Een team van medewerkers van het Nederlands Veteraneninstituut is bezig om een geschikte bestemming te vinden voor het bedrag. Om recht te doen aan alle wensen en ideeën die er zijn onder veteranen, wordt een oproep gedaan op social media om mee te denken. Deze ideeën worden verzameld en beoordeeld op of ze uitvoerbaar zijn, vernieuwend zijn en bijdragen aan het veteraan-zijn. Naar verwachting is eind maart duidelijk welk idee wordt uitgewerkt en werken we toe naar een snelle uitvoering. Voor 1 juli 2021 krijgen alle veteranen bericht over het presentje.

Het is niet meer mogelijk om een idee in te sturen. Neem voor vragen contact op met activiteiten@nlveteraneninstituut.nl