Secretarieel medewerker (PR & Communicatie)

4 veteranen in uniform op een rij
Doorn
mbo/hbo
30-36 uur
De BNMO wil een ‘levendige’, dynamische vereniging zijn, vrij van onnodige bureaucratie, met inspirerende werk- en bestuursvormen, nieuwe middelen voor overleg en informatie-uitwisseling. Het afdelingsbestuur wil in samenstelling (jong/oud, man/vrouw, etc.) een weerspiegeling zijn van haar (toekomstige) vereniging en haar leden.

De Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) opgericht in 1945, is een onafhankelijke nationale zorgorganisatie. Zij staat open voor alle geüniformeerden met een erkende dienstaandoening, opgelopen dienend voor ons land, in binnen en/of buitenland. Naast een hoofdvestiging in Doorn kent zij 11 regionale afdelingen. De Bond/Vereniging organiseert jaarlijks 70 tot 80 zorg gerelateerde programma’s, waarvan de uitvoering met medewerking van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) wordt verzorgd. De Bond heeft een Hoofd- en Dagelijks bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Bondsraad. Alle bestuursleden, incl. die van de afdelingen, zijn vrijwilligers. De BNMO wordt financieel gesteund door het Nationaal Fonds voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg, kortweg het vfonds. Veel organisaties, zoals het vfonds, zijn ontstaan vanuit de BNMO!

 Wat ga je doen?

Samen met je collega’s, ga je aan de slag voor het Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur van de BNMO en maak je deel uit van het Team Vereniging Ondersteuning. Je ondersteunt het bestuur in de breedste zin van het woord. Je bent van essentieel belang in de uitvoering en het uitdragen van de waarden van onze vereniging de BNMO.

 • Je ontvangt bezoekers en beantwoordt de telefoon.
 • Je bereidt de vergaderingen en bijeenkomsten proactief voor, zowel op organisatorisch als administratief vlak.
 • Je notuleert uiteenlopende vergaderingen en besprekingen.
 • Je stelt de actie- en besluitenlijsten op en bewaakt de voortgang en afhandeling van gemaakte afspraken, processen en genomen besluiten.
 • Je verzorgt de correspondentie, de postregistratie en de archivering.
 • Je regelt de vergaderruimte(n) en overige facilitaire voorzieningen.
 • Je hebt medeverantwoordelijkheid voor ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het beleid op het gebied van interne- en externe communicatie.
 • Je onderhoudt contacten met vormgevers, drukkers, schrijvers en journalisten over interne- en externe communicatie en informatievoorziening.
 • Je hebt overleg met collega’s in het kader van afstemmen, coördinatie en/of informatie-uitwisseling over zaken die voortvloeien uit de functie.
 • Je onderhoudt contacten met het Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur van de BNMO op het gebied van het communicatiebeleid en mediabeleid en legt hierbij ook aan hen verantwoording af.

Dit ben jij

Jouw stevige, vrolijke en ervaren persoonlijkheid als medewerker zorgt ervoor dat het bestuur van de BNMO goed ondersteund wordt.

 • Je hebt een mbo/hbo-werk- en denkniveau en ruime ervaring in een soortgelijke functie.
 • Het plannen, organiseren en coördineren vanuit een dienstverlenende grondhouding is jou op het lijf geschreven.
 • Je hebt affiniteit met secretariële ondersteuning, pr-communicatie en toepassingen op social media.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met Microsoft Office.
 • Je signaleert en interpreteert ontwikkelingen.
 • Je signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan en adviseert over verbeteringen
 • Je draagt zorg voor kwaliteit van dienstverlening en de communicatie.
 • Daarnaast is het belangrijk dat je proactief, tactvol, begripvol, sensitief en inlevend vermogen hebt (gelet op doelgroep).
 • Je bent communicatief en conceptueel sterk, je bent flexibel, nauwkeurig en stressbestendig.
 • Goede beheersbaarheid van de Nederlandse en Engelse taal, met als pre redactionele vaardigheid.

Wie zijn wij?

De BNMO is sinds 1945, een onafhankelijke en unieke vrijwilligersorganisatie die (ex-) geüniformeerde werknemers in publieke dienst met een al dan niet erkende dienstverbandaandoening en hun achterban maatschappelijke ondersteuning wil bieden op het terrein van contactpersonenwerk, belangenbehartiging, maatschappelijke re-integratie, sport en cultuur. Het versterken van de eigen kracht van leden staat hierbij centraal en stellen wij ons in dienst van hen die dit behoeven.
De kernwaarden van de BNMO zijn: belangenbehartiging, kennis van zaken, kameraadschap en zorg voor elkaar.

Inbedding

Voor medewerkers van het Team Vereniging Ondersteuning is een payrollovereenkomst afgesloten met het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi). Het NLVi zet zich in om de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die erkenning, waardering en zorg te geven die zij verdienen en heeft ruim tweehonderd medewerkers in dienst.

Wij bieden een uitdagende functie in een mooie organisatie waar collegialiteit hoog in het vaandel staat.
Een afwisselende, interessante functie in een bosrijke en moderne omgeving.
Een passend salaris conform cao Sociaal Werk.
Je begint op basis van een jaarcontract met de intentie deze te verlengen en/of te komen tot een vast dienstverband.
Heb je nog vragen? Neem contact op:
Ruud van Brummelen
Algemeen Secretaris BNMO
Bel naar 06-11502744
Twee handen schudden elkaar