Verenigde Naties

Veteranen en vredesmissies

De Verenigde Naties (VN) werden opgericht in 1945. Het belangrijkste doel van de organisatie is zorgen voor internationale vrede en veiligheid. Dit gebeurt onder andere door de inzet van vredesmissies.

vn-vredes-missie

Vredesmissies

Nederlandse militairen hebben aan veel VN-vredesmissies een bijdrage geleverd. We lichten hieronder een paar missies uit.

Korea

De allereerste VN-missie waar Nederland aan deelnam was de missie in Korea. Veteraan Leen Schreuders (1923-2017) werd in november 1950 uitgezonden naar Korea: “Daar aangekomen vielen we vervolgens met onze neus in de boter. Meteen toen we eraan kwamen, konden we gelijk gaan knokken.”

De United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) werd opgericht nadat Israël in 1978 Zuid-Libanon was binnengevallen. De VN vredesmacht moest de aftocht van de Israëlische troepen controleren, rust en orde handhaven en de regering van Libanon helpen met herstellen van haar gezag. Begin 1979 vertrokken de Nederlandse militairen naar Libanon, het was de eerste grootschalige deelname van Nederland een een VN-vredesoperatie.

Cambodja was in de jaren zeventig zwaar getroffen door het terreurregime van de Rode Khmer en de burgeroorlog die daarop volgde. In 1991 kwam het tot een wapenstilstand, de VN zette twee vredesoperaties in werking. Nederland leverde een belangrijke bijdrage aan de United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC). De Nederlandse militairen moesten toezicht houden op de terugkeer van vluchtelingen, de strijdgroepen ontwapenen en vrije verkiezingen organiseren.

Tien militairen staan buiten met schild en stok.

De United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) werd opgericht om de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen. Van april 2014 tot mei 2019 leverde Nederland een grote bijdrage aan deze missie. De belangrijkste taak was het verzamelen van inlichtingen. Op dit moment zijn in Mali nog enkele KMar-functionarissen en stafofficieren actief.

Eritrea en Ethiopië beëindigden in 2000 een bloedige oorlog en vroegen de VN om het bestand de controleren door middel van een vredesmacht. De United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) werd opgericht. Nederland had hierin een groot aandeel met een Nederlands-Canadees bataljon, dat grotendeels bestond uit Nederlandse mariniers.

In 1964-1965 woedde de tweede Indiaas-Pakistaanse oorlog. In het najaar van 1995 sloten beide landen een bestand, onder druk van de VN. De United Nations India-Pakistan Observation Mission (UNIPOM) hield in het Indiaas-Pakistaanse grensgebied van de Himalaya tot de Arabische Zeekust toezicht op de naleving van deze overeenkomst.

Nederland leverde van het begin af aan (in 1991) een flinke bijdrage aan de United Nations Protection Force (UNPROFOR) in voormalig Joegoslavië.  Op verschillende plekken was de Nederlandse krijgsmacht aan het werk, van belangrijke ondersteunende operaties tot kleinere waarnemingsmissies. Het meest bekend was uiteindelijk de inzet in Srebrenica.

Herinneringsmedaille

Militairen die minimaal 30 dagen achterelkaar hebben deelgenomen aan een operatie of missie ter handhaving of bevordering van de vrede, ontvangen de Herinneringsmedaille Internationale Missies. Tot 1 juli 2016 werd deze onderscheiding Herinneringsmedaille Vredesoperaties genoemd. Aan het lint van de medaille zit een gesp bevestigd, hierop staat de operatie of missie vermeld waaraan is deelgenomen.

Herinneringsmedaille-Internationale-Missie

Feiten en cijfers – Verenigde Naties

  • De Verenigde Naties zijn officieel opgericht op 24 oktober 1945.
  • 51 landen sloten zich bij de oprichting aan.
  • Elke dag worden bij het hoofdkantoor van de VN in New York de vlaggen gehesen van alle 193 lidstaten.
  • De VN heeft zes werktalen: Arabisch, Engels, Frans, Mandarijn, Russisch en Spaans.
  • In 2001 wonnen de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de Vrede.
  • 24 oktober is de Dag van de VN.