Verenigde Naties

De Verenigde Naties werden opgericht in 1945. Het belangrijkste doel van deze organisatie is het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Dit gebeurt onder andere door de inzet van vredesmissies.

vn-vredes-missie

Vredesmissies

Nederlandse militairen hebben aan veel VN-vredesmissies een bijdrage geleverd. We lichten hieronder een paar missies uit.

Korea

De allereerste VN-missie waar Nederland aan deelnam was de missie in Korea. Veteraan Leen Schreuders (1923-2017) werd in november 1950 uitgezonden naar Korea: “Daar aangekomen vielen we vervolgens met onze neus in de boter. Meteen toen we eraan kwamen, konden we gelijk gaan knokken.”

De United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) werd opgericht nadat Israël in 1978 Zuid-Libanon was binnengevallen. De VN vredesmacht moet de aftocht van de Israëlische troepen controleren, rust en orde handhaven en de regering van Libanon helpen met herstellen van haar gezag. Begin 1979 vertrokken de Nederlandse militairen naar Libanon, het was de eerste grootschalige deelname van Nederland een een VN-vredesoperatie.

Cambodja was in de jaren zeventig zwaar getroffen door het terreurregime van de Rode Khmer en de burgeroorlog die daarop volgde. In 1991 kwam het tot een wapenstilstand, de VN zette twee vredesoperaties in werken. Nederland leverde een belangrijke bijdrage aan de United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC). De Nederlandse militairen moesten toezicht houden op de terugkeer van vluchtelingen, de strijdgroepen ontwapenen en vrije verkiezingen organiseren.

De United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) werd opgericht om de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen. Van april 2014 tot mei 2019 leverde Nederland een aanzienlijke bijdrage aan deze missie. De belangrijkste taak was het verzamelen van inlichtingen; de Nederlandse militairen waren de ogen en oren van de VN. Op dit moment zijn in Mali nog enkele KMar-functionarissen en stafofficieren actief.

Eritrea en Ethiopië beëindigden in 2000 een bloedige oorlog en vroegen de VN om het bestand de controleren middels een vredesmacht. De United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) werd opgericht. Nederland had hierin een groot aandeel met een Nederlands-Canadees bataljon, dat grotendeels bestond uit Nederlandse mariniers.

In 1964-1965 woedde de tweede Indiaas-Pakistaanse oorlog. In het najaar van 1995 sloten beide landen een bestand, onder druk van de VN. De United Nations India-Pakistan Observation Mission (UNIPOM) hield in het Indiaas-Pakistaanse grensgebied van de Himalaya tot de Arabische Zeekust toezicht op de naleving van deze overeenkomst.

Nederland leverde van het begin af aan (in 1991) een flinke bijdrage aan de United Nations Protection Force (UNPROFOR) in voormalig Joegoslavië.  Op diverse plekken was de Nederlandse krijgsmacht aan het werk, van belangrijke ondersteunende operaties tot kleinere waarnemingsmissies. Het meest gezichtsbepalend was uiteindelijk de inzet in Srebrenica.

Herinneringsmedaille

Militairen die minimaal 30 dagen aaneengesloten hebben deelgenomen aan een operatie of missie ter handhaving of bevordering van de vrede, ontvangen de Herinneringsmedaille Internationale Missies. Tot 1 juli 2016 werd de onderscheiding  Herinneringsmedaille Vredesoperaties genoemd. Aan het lint van de medaille zit een gesp bevestigd, hierop staat de operatie of missie vermeld waaraan is deelgenomen.

Herinneringsmedaille-Internationale-Missie

verenigde-naties-75-jaar