2018: een jaar met oog voor het thuisfront

1 februari 2019
Deel dit bericht:
Zonder thuisfront geen missie! Wie kent deze krachtige slogan niet die binnen de krijgsmacht nogal eens wordt gehoord?

Maar ook na de missie en na dienstverlaten blijft het thuisfront ontzettend belangrijk voor de veteraan, en zeker niet alleen als laatstgenoemde klachten aan de uitzending heeft overgehouden. Dat het Veteraneninstituut in 2018 het thuisfront als jaarthema koos, was dan ook meer dan terecht. Zeker wanneer je bedenkt dat het thuisfront door ervaringen tijdens en na de missie soms ook zelf behoefte heeft aan aandacht, waardering en ondersteuning. Aan die behoefte voldoen is – conform de Veteranenwet – ook onze missie. Zijn wij daarin in het themajaar 2018 beter geslaagd? Blik mee terug op het thuisfrontjaar en oordeel zelf.

Van Home@Vi naar Vi Thuisfront

Ooit voorzichtig begonnen als pilotproject transformeerde Home@Vi dankzij de inzet van projectmedewerker (en thuisfronter) Anita Mensing in 2018 tot een stevig project waarbij ook een robuustere naam past: Vi Thuisfront.  Vraagbaak voor het (postactieve) thuisfront, platform voor het delen van ervaringen en informatie en bruggenbouwer tussen thuisfrontorganisaties binnen en buiten Defensie, dat is wat Vi Thuisfront allemaal wil zijn.

En er werden op die drie terreinen in 2018 behoorlijk wat meters gemaakt. Hoogtepunten waren de twee Thuisfront Ontmoetingsdagen in Doorn in april en oktober. De bijna honderd deelnemers waardeerden deze dagen gemiddeld met maar liefst met een 8,6. Het kan altijd beter, maar opmerkingen als:

Het is zoveel meer dan geweldig wat hier gedaan en bereikt wordt, op evaluatieformulieren motiveren wel enorm.

Dat laatste geldt ook voor de tomeloze inzet van inmiddels 13 getrainde thuisfrontvrijwilligers die in 2018 op niet minder dan 55 bijeenkomsten bezochten, ‘bewapend’ met nieuw promotiemateriaal, zoals een nieuwe film met tips voor het thuisfront. Een schot in de roos was zeker de Valentijnsactie, waarbij onze vrijwilligers in Veteranen Ontmoetingscentra rozen uitdeelden voor het thuisfront van veteranen.  De grotere actieradius van Vi Thuisfront leidde ten slotte ook tot een flinke stijging van het aantal leden van de besloten Facebookpagina Vi Thuisfront: van 111 naar 175.

Op zaterdag 6 april 2019 organiseren we weer een thuisfrontontmoetingsdag.

Verhalen van het thuisfront

Verhalen van thuisfronters zelf. Die mochten in het themajaar uiteraard zeker niet ontbreken. Overigens ook niet in de jaren die gaan komen. Via onze social media, website en Checkpoint kregen tal van thuisfronters een podium om hun ervaringen te delen en daarmee een groot publiek te bereiken. Zoek nog maar eens naar ‘thuisfront’ op onze website of lees er het thuisfront-nummer van Checkpoint (oktober) nog eens op na. Hierin gaven onder andere vader Kees, partner Maud en zus Melanie een prachtig inkijkje in hun beleving als thuisfront en schreef moeder Conny een prachtige column!

Veteranenlezing

Verhalen van het thuisfront stonden ook op de jaarlijkse Veteranenlezing centraal. Onder de prikkelende titel ‘Relaties onder vuur’ organiseerde het Veteraneninstituut samen met de Stichting Nederlandse Veteranendag op 5 november deze bijeenkomst, ditmaal in Ede. Ongeveer 350 gasten kregen van dagvoorzitter Willemijn Veenhoven een afwisselend programma voorgeschoteld.   Een moeder van een gehandicapt geraakte militair, een majoor die ook thuisfronter is, een betrokken onderzoeker, een landelijk bekende psychiater en gedreven maatschappelijk werker gaven op inspirerende wijze, veelal vanuit eigen ervaringen, hun visie op dit thema.

Het belang van het thema werd onderstreept doordat niemand minder dan minister van Defensie Ank Bijleveld de openingstoespraak voor haar rekening nam.

De Veteranenlezing helaas moeten missen, maar wel nieuwsgierig naar de inhoud?

Alles rustig aan het thuisfront?

Tijdens de veteranenlezing gaf senior onderzoeker Jacco Duel alvast een overzicht van de belangrijkste resultaten van het vragenlijstonderzoek naar het thuisfront van postactieve veteranen dat het Veteraneninstituut in 2018 voltooide. Uit het onderzoek onder bijna 400 thuisfronters blijkt bovenal dat het (erg) goed gaat met het overgrote deel van het thuisfront van veteranen. Dat kenmerkt zich onder meer door een goede gezondheid en (grote) tevredenheid over de relatie met de veteraan. Een flink deel van hen vindt zelfs dat die relatie door de uitzending juist sterker is geworden. Toch kan een uitzending het leven van het thuisfront ook nadelig beïnvloeden. Een minderheid (16%) ervaart nog altijd problemen vanwege de uitzending. Vooral deze groep heeft behoefte aan waardering en steun. En daar ontbreekt het volgens hen nog wel eens aan.

 

Voor het Veteraneninstituut zijn de resultaten van het onderzoek en de groei van het project Vi Thuisfront belangrijke motivaties om de dienstverlening aan het thuisfront verder te ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. De behaalde resultaten in het themajaar zijn geen garantie voor de toekomst, maar smaken wel naar meer. Veteranen zijn onze missie, maar het thuisfront ook! Wij moeten – vrij naar het motto van het Veteranen Platform – thuisfronters die behoefte hebben aan steun en waardering ook in 2019 weten te vinden, te binden en te boeien. Daartoe zal het Veteraneninstituut voortdurend met deze doelgroep in dialoog moeten blijven. En dat gaat zeker gebeuren!