Op uitzending naar Haïti

21 februari 2015
Deel dit bericht:
Deelname aan een kleine missie.

Kolonel Jan Roede (48) is Commandant OTCKMar (Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar). Twee keer ging hij op uitzending: van december 2011 tot en met april 2012 diende hij in Afghanistan en tussen november 1994 en maart 1995 nam hij deel aan de International Police Monitor-missie in Haïti, waarbij 30 Belgische militaire politiemensen en 15 Nederlandse marechaussees zijn ingezet.

Foto: Arie IJdo

Samenwerken

Roede ervoer het werken met een klein Nederlands detachement in Haïti als positief: “Het voordeel van een kleine missie is dat je wel móet samenwerken met andere nationaliteiten en organisaties. Ik heb leren denken en werken in afhankelijkheidsrelaties. Ik kwam er al snel achter dat je over lands- en organisatiegrenzen heen ook veel gemeenschappelijk hebt, niet alleen omdat je in dezelfde missie aan dezelfde doelen werkt, maar ook als mens en functionaris.“

‘Training on the job’

In Haïti werkte de -toen nog- kapitein als Plaatsvervangend Commandant van de Belgisch/Nederlandse Police Monitor Unit en Senior National Officer (NL SNO). “Feitelijk waren wij een interim-oplossing, ‘Closing the gap in law enforcement’. Wij hebben ons vooral geconcentreerd op in het dagelijks leven veiligheid te creëren, door vanuit onze monitorrol actief het Haïtiaanse leger, de FADH, aan te sturen, te ondersteunen en te trainen. Feitelijk vormden wij hun kader, letterlijk ‘training on the job’.”

‘Ontleen zingeving aan kleine dingen’

Twintig jaar later maakt Roede de balans op. “Haïti is een land waar nog steeds veel problemen zijn. 4,5 maand een relatief veilige stad en delen van de provincie. Dát hebben we bijgedragen. En hopelijk heeft een aantal politieagenten nog iets van ons opgestoken. De vraag voor mij blijft wel of wij met westerse oplossingen dit soort landen op lange termijn echt duurzaam, veiliger en beter kunnen maken. 4,5 maanden lang is het ons deels gelukt.”

“Aan collega’s en mede-veteranen zou ik daarom graag het volgende advies willen meegeven: denk en handel vanuit het grotere plaatje, maar ontleen je zingeving in missies vooral aan de kleine dingen waarin jij het verschil hebt gemaakt voor de lokale bevolking en je collega’s.”