“Ik pleit voor meer investeringen in Defensie”

6 mei 2014
Deel dit bericht:
“De interventie van Rusland in de Krim is voor Nederland en ook voor Europa een wake-up call geweest. Je ziet opeens Russische tanks door de straten rijden. Dat doet denken aan de Koude Oorlog en ik had nooit gedacht dat de dreiging weer zo dichtbij zou komen. Defensie is daarmee weer een belangrijk thema geworden. In het Europees Parlement wordt nu ook de vraag gesteld: hoe moeten we reageren op wat er in Oekraïne gebeurt en wat kunnen we doen?

Ik pleit voor investeringen in de NAVO. Versterking van de NAVO is belangrijk. Na de Koude Oorlog leek het logisch om te bezuinigingen op Defensie, maar met de actuele ontwikkelingen in Oekraïne ligt dat nu anders. Ook in Europa is het belangrijk om je grondgebied te kunnen verdedigen. Ik ben lid van het Europees Parlement en ik kan daarom geen beslissing nemen over investeringen in de Nederlandse Defensie, maar ik vind dat we moeten reageren op de situatie in de Krim.

Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD heeft in Buitenhof laten weten te willen investeren in Defensie. En ook minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft zich daarover positief uitgesproken.

De belangrijkste thema’s van de Europese verkiezingen op 22 mei zijn volgens mij de actuele gebeurtenissen in Oekraïne, maar ook werkloosheid en banen. De verkiezingen op 22 mei zijn van belang, omdat daar ook voor Nederland de koers wordt bepaald voor de komende vijf jaren. Het is een voorrecht om te mogen kiezen en ook een beetje een plicht. Ik vind verkiezingen echt belangrijk. Ik stem altijd, bij elke verkiezing.

Ik voel me nauw verwant met Defensie. Omdat ik graag mijn steentje bij wil dragen ben ik reserve officier bij de Landmacht. Als reserve officier ben ik in 2002 uitgezonden naar Bosnië. Dat was mogelijk, omdat ik op dat moment geen politicus was. In Bosnië heb ik me onder anderen bezig gehouden met vluchtelingenzaken. Ik werd warm ontvangen door de Nederlandse militairen en ik vond het een fantastische tijd. Ik voel me in hart en nieren een reserve officier. En ik vind het heel belangrijk om de Nederlandse militairen te blijven steunen. Ik zie de jaarlijkse Veteranendag als een grote erkenning voor alle veteranen. Als samenleving zeggen we met de Nederlandse Veteranendag dat we trots zijn op onze oud-militairen!