Indiëveteraan Wim Hendrix overleden

28 april 2021
Deel dit bericht:
In memoriam Willem Jozef Hendrix (25 april 1926 – 17 april 2021).

Een bijzondere veteraan is niet meer. Op zaterdag 17 april jl. overleed Indiëveteraan Wim Hendrix op 94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag. De geboren Amsterdammer werd in 1947 als dienstplichtige met 4-6 RI (onderdeel van W-brigade) naar voormalig Nederlands-Indië uitgezonden. Hij diende daar tot het voorjaar van 1950, dus tot enkele maanden nadat Indonesië na jaren van strijd onafhankelijk was geworden.

veteraan-hendrix
Foto: Birgit de Roij

Hendrix diende als verbindingsman in Semarang en op tal van buitenposten op Midden-Java. Daartoe aangespoord door verhalen over excessen en enkele eigen ervaringen startte Hendrix in de loop van 1948 samen met en op initiatief van een andere dienstplichtige militair die diende bij de staf van de W-brigade in Semarang, de later zo befaamde socioloog Jacques van Doorn, een sociologisch onderzoek naar het gebruik van geweld door Nederlandse troepen en het KNIL. Binnen dit onderzoek, waarvoor Hendrix bij vele militairen informatie inwon en van die gesprekken aantekeningen maakte, lag het accent onder meer op de (verhoor)methodes van de inlichting- en veiligheidsdiensten.

Ontsporing van geweld

Op basis van het in 1948-1949 door vooral Hendrix verzamelde materiaal publiceerden Hendrix en Van Doorn in 1970 hun spraakmakende en zeker in wetenschappelijke kring hoog aangeschreven boek “Ontsporing van geweld”, waarin zij het ontsporen van militair geweld mede verklaarden vanuit de structuur en werking van de militaire organisatie. Tien jaar geleden werd Hendrix uitgebreid geïnterviewd voor de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen. Op basis daarvan schreef Gielt Algra een artikel dat in oktober 2012 in Checkpoint werd gepubliceerd.

veteraan-hendrix