“Huidige conflicten zijn onvoorspelbaar en soms onvoorstelbaar!”

27 mei 2015
Deel dit bericht:
“Het communisme was vroeger de enige vijand, tegenwoordig is Nederland bij meer missies betrokken dan ooit tevoren!” Commandant van het Korps Commandotroepen Jan Swillens signaleert drie grote veranderingen sinds de jaren ’80 bij de krijgsmacht. Op zijn manier schetst hij een duidelijk beeld van de huidige staat van Defensie. Swillens deelt zijn visie op het blog van Veteranendag. In hoeverre is Defensie veranderd sinds de jaren ’80?

Kolonel Jan Swillens is sinds 1985 werkzaam bij Defensie. “Dat was de tijd van voor de val van de muur. Ons werk bij Defensie bestond destijds uit het tegenhouden van het Warschaupact. Zo werkten we samen binnen de NAVO om het zogenaamde “rode kwaad” tegen te gaan. Dat was een duidelijke opdracht. Na de val van de muur veranderde dit op allerlei manieren. Op dit moment is Nederland actief betrokken bij meer dan 20 missies over de hele wereld op zee, op land en in de lucht. Niet alleen zijn de conflicten ingewikkelder geworden door de vele verschillende partijen, de huidige conflicten zijn onvoorspelbaar en soms onvoorstelbaar. Nederland is daarnaast bij meer missies betrokken dan ooit.

Een groot deel van de Nederlanders krijgt het dagelijkse werk bij Defensie nauwelijks mee. Dit komt mede door de afschaffing van de dienstplicht. Destijds had iedereen wel een broer, neef of buurjongen die in dienst zat. Dat vaste ankerpunt in de Nederlandse samenleving is nu een paar decennia weg. Ik vind het daarom belangrijk dat Defensie zich actief inzet om de samenleving te informeren over haar bezigheden. Een mooi voorbeeld daarvan is het “Dagboek van onze Helden”. Door het meenemen van een camera op missie krijgen hopelijk steeds meer Nederlanders een goed beeld van het werk van Defensie.

Een camera meenemen op missie is niet nieuw. Dat een commando van het Korps Commandotroepen met een camera in Mali rondloopt is wel bijzonder. De commando’s en maritieme sof-operators opereren vaak in het geheim. De identiteit van onze mensen en de tactieken worden daarom ook niet weergegeven in verband met de veiligheid. Maar de kijker krijgt wel voor het eerst een idee van het werk. Ook internationaal hebben we positieve reacties gekregen.

De derde verandering zijn de bezuinigingen. De krijgsmacht is kleiner dan ooit, terwijl de wereld er tegelijkertijd niet veiliger op is geworden. Wel denk ik dat steeds meer mensen begrijpen dat veiligheid niet vanzelfsprekend is en dat daar een prijskaartje aan hangt. Als commandant zal ik niet snel “nee” verkopen. Bij de krijgsmacht zoeken we altijd naar een creatieve oplossing om de opdracht te halen. Als commandant voel ik een sterke verantwoordelijkheid naar mijn mensen en ik hou er rekening mee dat de grootste valkuil van een militair is dat hij of zij geen “nee” kan zeggen. Want militairen zijn naar mijn mening zeer loyaal en betrokken. Een commandant weet dit en houdt hier rekening mee”.