“Door samenwerking kun je veteranen meer bieden”

13 maart 2014
Deel dit bericht:
“Ik vind het belangrijk dat onze inwoners weten wat het is om veteraan te zijn en welke impact dat heeft. Niet alleen op de persoon in kwestie, maar ook op vrienden en familie. Veteranen zijn ten slotte ingezet namens ons allemaal. Defensie besteedt tegenwoordig veel aandacht aan nazorg en in de samenleving is steeds meer aandacht voor veteranen. Gemeenten kunnen daar een bijdrage aan leveren, daarom organiseren de gemeenten Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand en Tilburg sinds enkele jaren samen een veteranendag.

Onze veteranendag vindt altijd plaats op de eerste zaterdag van november, dat is net na de plaatselijke herdenkingen van de bevrijding van 1944. De eerste keren was de viering in Tilburg, nu rouleert de locatie en in 2013 was Goirle de gastgemeente. Door samen met de buurgemeenten veteranendag te vieren beogen we de boodschap van erkenning en waardering te versterken en ook jongere veteranen aan te spreken. We werken nauw samen met verschillende veteranenverenigingen, regionale media, lokale ondernemers en scholen. Die samenwerking draagt bij om naast erkenning vanuit de overheid ook bewustwording bij inwoners te creëren.

Het programma bestond uit twee delen: een officieel gedeelte voor veteranen en een gedeelte voor het publiek. Het publieksprogramma begon eigenlijk al in de weken voorafgaand aan veteranendag. We zochten samenwerking met pers en met ondernemers. Zo werden er interviews geplaatst met veteranen uit de vier gemeenten maar ook aankondigingen van de dag. Verder was er een week lang een foto-expositie getiteld “Veteranen ingezet in dienst van de vrede” waarbij ook dagelijks veteranen aanwezig waren om hun verhaal te vertellen. Lokale ondernemers verleenden kortingen op vertoon van de veteranenpas en een restaurant had zelfs een speciaal veteranenmenu samengesteld. Dat leverde positieve reacties op, veteranen voelden zich erkend en gehoord.

Verschillende scholen nodigden een veteraan uit om zijn of haar verhaal te vertellen in de klas. Ik heb zelf zo’n les bijgewoond. Het was bijzonder leuk om te zien hoe dat werkt. In het begin komen leerlingen met de stoere vragen: Hoe is het op een tank te rijden? Heb je wel eens geschoten? Na verloop van tijd komen andere vragen: Was je wel eens bang? Miste je je familie? Kinderen nemen die verhalen ook weer mee naar huis. Zo bereik je een grote groep mensen.

Op de veteranendag zelf, 2 november 2013, was er een besloten bijeenkomst voor veteranen en hun familie. Het programma begon met een toespraak van de burgemeester van de gastgemeente (in dit geval ik), met aansluitend het Wilhelmus en een korte stilte voor de gevallen kameraden. We sloten feestelijk af met een optreden van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van dirigent majoor Jos Pommer en met zangeres Vera de Bree. Die combinatie werkte goed. Na afloop was er uitgebreid gelegenheid om na te praten. Niet alleen oude kameraden zochten elkaar op, veteranen van verschillende oorlogen en missies raakten met elkaar in gesprek.

Buiten op het plein vond het publieksprogramma plaats en ook daar stond elkaar ontmoeten centraal. In de Bandritzer (een mobiele minibioscoop) werden korte documentaires over jonge veteranen vertoond. Er was een tentoonstelling van militaire voertuigen en mensen konden een ritje maken in een YP 408. Daarvoor ontstond in mum van tijd een flinke rij. Samen met veteranen, ondernemers en bewoners hebben we een mooie dag neergezet. Ik hoop dat dit het begin is van een lange traditie en een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten.”

Vijf tips voor gemeenten die een veteranendag willen organiseren:

  • Werk samen met andere gemeenten. Door samenwerking ontstaan meer mogelijkheden.
  • Probeer bij de voorbereidingen lokale en regionale media, ondernemers en scholen te betrekken.
  • Organiseer leuke publieksactiviteiten waarbij veteranen en bewoners met elkaar in gesprek kunnen raken.
  • Kies een goede locatie voor de besloten bijeenkomst. Let daarbij op bereikbaarheid, parkeergelegenheid, toegankelijkheid en aansluiting bij het publieksprogramma.
  • Persoonlijke uitnodigingen werken het beste. Via het Veteraneninstituut (Vi) kun je gegevens opvragen van veteranen in jouw gemeente. Daarnaast heeft het Vi materiaal en tips beschikbaar voor het organiseren van een regionale veteranendag.