‘Het verschil wat onze honden kunnen maken blijft bijzonder om te zien’

28 maart 2017
Deel dit bericht:
Op missie kom je soms heftige situaties tegen: beschietingen, menselijk leed, en soms vallen er ook doden. Een klein deel van de militairen op uitzending ontwikkelt daardoor een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een speciale hulphond kan dan uitkomst bieden. Monique Egbers is cliëntinstructeur bij Hulphond Nederland en werkt honden in speciaal voor veteranen met PTSS. ‘De klik tussen hulphond en veteraan, dat is het allerbelangrijkste.’

‘Ik plaats honden bij veteranen met PTSS, en train zowel de honden als de cliënten. Elke veteraan wil zijn of haar leven weer oppakken. Onze honden nemen de klachten natuurlijk niet helemaal weg, maar ze kunnen wel degelijk helpen.

Wij noemen dat het 6e zintuig. Een hond kan aanvoelen wanneer iemands stem verandert, wanneer iemand begint te zweten en de spanning hoger wordt. De hond wordt getraind om hier op te reageren, en soms gebeurt het ook dan een hond zelf  iets bedenkt om deze symptomen te verminderen: door zijn hoofd op iemands been te leggen bijvoorbeeld. Of iemand af te leiden met een speeltje.’

‘Het is echt een wisselwerking. Hoe beter de band tussen de veteraan en de hond is, hoe beter de hond dit 6e zintuig gebruikt en weet hoe te reageren. Daarbij is het zeker ook belangrijk dat de veteraan om leert gaan met de signalen die de hond geeft. Na 16 maanden basistraining (van de hond, red.) wordt er een match gemaakt tussen een hond en een veteraan. Daarna volgen 3 tot 4 maanden maatwerktraining. Vervolgens begint een thuistraining waar de hond én de veteraan worden ingewerkt. Als de veteraan zich vertrouwd voelt met de hond, mag hij blijven. De begeleiding zal, al dan niet minder intensief, altijd door blijven gaan. Soms denken veteranen dat hij of zij en de hond goed op elkaar ingespeeld zijn, maar dan blijkt dat de hond nóg meer gaat oppikken, en dat ze nog beter ingespeeld raken op de veteraan.’

‘Hulphonden doen ontzettend veel en kunnen een wezenlijk verschil maken in het leven van een veteraan met PTSS en binnen het gezin. Ze geven een gevoel van vertrouwen en veiligheid, een gevoel dat er altijd iemand bij ze is. Dat maken zaken waar anderen normaal gesproken niet over nadenken, zoals buiten een rondje lopen, naar de winkel gaan of de kinderen van school halen, een stuk makkelijker. In de praktijk zien we dat het wederzijds vertrouwen alleen maar groeit, aangezien de hond steeds beter leert wat de veteraan nodig heeft. Dat fijngevoelige, dat boeit nog steeds.’

Over HulpHond Nederland

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Hulphond Nederland heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. De stichting zet voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden in.

De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Door middel van het Hulphond Expertisecentrum onderscheidt Hulphond Nederland zich met de beste hulphonden en aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken.

Over een PTSS-hulphond

Een PTSS-hulphond is een signaleringshond met een extra zintuig voor stress die wordt veroorzaakt door traumatische ervaringen. Deze hulphond helpt veteranen en andere geüniformeerde beroepskrachten, zoals politiemensen, ambulancepersoneel en brandweerlieden. Een PTSS-hulphond is in de eerste plaats een maatje: iemand die er altijd is, aandacht geeft en vertrouwd aanvoelt. Omdat de hulphond net als iedere hond dagelijkse verzorging, training en uitlaatrondjes nodig heeft, zorgt hij voor afleiding, beweging en frisse lucht. De hond neemt daarnaast de eerste signalen van nachtmerries waar en heeft geleerd zijn baas op die momenten wakker te maken. Zo zorgt de hulphond ervoor dat nachtmerries en herbelevingen stoppen en zijn baas rustig kan (in)slapen. Een betere nachtrust zorgt ervoor dat de cliënt ook overdag zijn problemen beter aankan.Een PTSS-hulphond leert de opbouw van stress te herkennen in fysieke uitingen, zoals het trillen van een knie. Hij kan leren om zijn baas, indien gewenst, weg te trekken uit een stressvolle situatie, vormt een buffer tussen zijn baas en andere mensen en houdt hem door het reflecteren van zijn gedrag een spiegel voor als hij onrustig of zenuwachtig is. De baasjes van een PTSS-hulphond leren samen met hun hond opnieuw deelnemen aan de maatschappij en durven weer naar buiten. Dat zorgt voor meer kwaliteit van leven, zowel voor de cliënt als voor zijn of haar omgeving. Een PTSS-hulphond doorbreekt het isolement van zijn baas en zorgt voor nieuw perspectief.

Over Hulp voor Helden

Hulp voor Helden / Stichting KPPR bevordert het welzijn van mensen die militair en/of veteraan zijn, stimuleert aandacht, respect en waardering voor hen uit de samenleving en steunt welzijnsprojecten financieel.