Vechten op afstand kan ook heel intiem zijn

10 oktober 2017
Deel dit bericht:
Moderne oorlogsvoering.

In de moderne oorlogsvoering is er steeds minder vaak sprake van een klassieke strijd. Zo vechten dronepiloten bijvoorbeeld de war on terror uit op tienduizenden kilometers afstand van het strijdtoneel. Een artikel in de serie ‘gevechtservaringen’, het jaarthema van het Veteraneninstituut.

“Het ergste wat me kan overkomen, is dat ik koffie mors.” Aldus de hoofdrolspeler uit de film Good Kill, die een dronepiloot speelt en die vanuit zijn container op een militaire basis bij Las Vegas de war on terror boven Afghanistan uitvecht. In werkelijkheid, iets wat ook wel in deze film naar voren komt, kan de hele procedure behoorlijk indringend overkomen.

Intiem

De Amerikaanse dronepiloot Brandon Bryant kwam in 2012 met zijn verhaal in het nieuws. Hij had de krijgsmacht verlaten en bij hem was PTSS vastgesteld en zijn ‘dromen waren in infrarood’. De impact van de beelden van alles wat hij had aangericht was hem niet in de koude kleren gaan zitten. In het artikel in Der Spiegel waarin hij zijn verhaal doet, legt de commandant van de eenheid ‘op afstand bestuurbare vliegtuigen’, kolonel William Tart, uit dat deze drones niet alleen de afstand vergroten, maar juist ook de nabijheid vergroten. Doordat ze vaak maandenlang bepaalde mensen observeren, krijgt het ook iets intiems. ‘De oorlog wordt iets persoonlijks. We observeren mensen maandenlang, we zien ze met hun hond spelen, hun was ophangen. We kennen al hun gewoontes, alsof het onze buren zijn, we gaan zelfs naar hun begrafenis.’ Hij gebruikt om deze reden dan ook liever de term op afstand bestuurbare vliegtuigen dan drones of onbemande vliegtuigen.

Nintendo medaille

De Amerikaanse regering wilde hier in eerste instantie aan tegemoet komen door de Distinguished Warfare medaille in te stellen, voor deze inzet op afstand. Deze medaille, al snel spottend ‘Nintendo medaille’ genoemd, werd geacht in rangorde boven de Bronze Star en de Purple Heart te komen. Dit leidde tot woedende reacties van niet al te begripvolle Amerikaanse veteranen. In hun ogen hadden mensen die, anders dan zij, vanuit hun luie stoel oorlog voerden, meer dan tienduizend kilometer verwijderd van het front en die vervolgens om zes uur met hun partner konden gaan eten, geen recht op een oorlogsmedaille.

 Dit is een voorpublicatie van een artikel in de komende Checkpoint. Het gebruik van drones is één voorbeeld van ‘Vechten op afstand’ en in dat artikel gaat auteur Gielt Algra ook in op het gebruik van killerrobots, patserhouwitser en de toenemende  informatieoorlog.