Veteranen in gesprek met inburgeraars

16 maart 2018
Deel dit bericht:
Veteranen geven taalles en dat werkt prima.

Veteranen die taalles geven aan inburgeraars. Het mag misschien een verrassende combinatie lijken, maar uit een pilot van het ROC en de Nederlandse Officieren Vereniging blijkt het prima te werken. Veteranen kennen immers de gewoontes en gebruiken uit andere landen en culturen. “En dat praat een stuk makkelijker”, aldus een van hen.

Tot voor kort reden Bosniëveteraan Evert Hoogendoorn en zijn echtgenote Els regelmatig ruim 100 kilometer naar Emmeloord om daar gesprekken met inburgeraars te voeren. Het echtpaar gaf daar samen met Libanonveteraan Herman Koek en diens partner Marjo van der Sluijs, die jarenlang als burger voor Defensie werkte, invulling aan een pilotproject van het ROC Friese Poort en de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV).

Na een positieve evaluatie wordt deze pilot nu voortgezet en uitgebreid. Koek krijgt ROC Leeuwarden er bij en Hoogendoorn gaat van start bij het ROC in Ede. De twee oud-officieren, bevriend sinds hun laatste functie in Harskamp, kunnen daarbij nog wel wat hulp gebruiken van collega-veteranen.

Kerk en kratje bier

In de woonkamer van Hoogendoorn ligt een witte multomap op tafel die gebruikt werd in de lessen spreekvaardigheid voor inburgeraars. Daarin zitten A4’tjes met plaatjes van een kerk, een kratje bier en allerlei andere alledaagse Nederlandse voorwerpen en situaties. Allemaal bedoeld om een gesprek op gang te brengen over bijvoorbeeld religie of alcoholgebruik. Want lezen en schrijven lukt deze nieuwkomers vaak nog wel, maar een gesprek voeren in het Nederlands blijkt een stuk lastiger.

Uit de pilot is gebleken dat de taalbijeenkomsten met veteranen een toegevoegde waarde hebben. “Zowel de betrokken leerkrachten van het ROC als de deelnemers waren erg enthousiast over het bereikte resultaat. Voor de deelnemers hadden de lessen nog verder mogen gaan”, vertelt Hoogendoorn enthousiast.

 

Het ROC was verrast door onze aanpak en ziet het bereikte resultaat als een welkome aanvulling op lessen die al gegeven worden in het kader van de inburgeringscursus.

Kleine groepen

De deelnemers, afkomstig uit Syrië, Irak, Pakistan en Afghanistan, deden vrijwillig mee aan de pilot en waren gemiddeld twee tot drie jaar woonachtig in Nederland. Sommigen hadden een baan of deden vrijwilligerswerk. Zij namen ruim een jaar deel aan de inburgeringscursus van het ROC en waren in staat gesprekken te begrijpen en te voeren. Koek:

Die gesprekken gingen over alledaagse situaties, gewoontes en gebruiken, overeenkomsten en verschillen.

De veteranen en hun partners kijken er positief op terug. “Je kunt zo een kleine bijdrage leveren aan de verdere integratie van mensen die hun uiterste best willen doen voor een volwaardig en zinvol bestaan binnen onze samenleving. Het bespreken van waarden en normen wordt bijzonder op prijs gesteld door alle partijen. En dat doet goed”, aldus Hoogendoorn.

Volgens hem maak je als veteraan bewust en onbewust gebruik van de kennis en ervaring opgedaan als militair. Koek bevestigt dat.

Als Libanonveteraan ken ik de gewoontes en gebruiken uit de Arabische wereld. En dat praat een stuk makkelijker.

 

Dat is ook de insteek van de NOV, partner van het ROC in deze pilot. “Veteranen hebben in hun opleidingen en door hun uitzendingen kennis en ervaring opgedaan met diverse culturen, religieuze groeperingen en kunnen zich daarom goed inleven in hoe mensen uit andere landen denken en doen. Veteranen kenmerken zich ook door hun maatschappelijke betrokkenheid.

Veteranen gezocht!

Voor de nieuwe groepen die starten in Emmeloord, Leeuwarden en de regio Ede/Arnhem/Veenendaal wordt nog gezocht naar veteranen (eventueel met partner) die zich als vrijwilliger in willen zetten voor inburgeraars (met name in Emmeloord). Het gaat om vijf à tien lessen van anderhalf uur op basis van vrijwilligersvergoeding.

De veteranen maken gebruik van bestaand lesmateriaal en starten met een voorlichtingsmoment. Ben of ken jij een veteraan die zijn/haar ervaring in wil zetten om inburgeraars te helpen integreren? Neem dan contact op met Herman Koek (regio Emmeloord én regio Leeuwarden): 06-41626787, hermankoek@gmail.com of Evert Hoogendoorn (regio Ede/Arnhem/Veenendaal): 0318-637998, everthoogendoorn@hotmail.com.

Dit artikel is geschreven door Janke Rozemuller en verscheen eerder in langere vorm in Checkpoint, maart 2018