Reüniefaciliteiten

Deel dit bericht:
Regeling Reüniefaciliteiten.

Defensie heeft voor veteranen, postactieven en oorlogs- en dienstslachtoffers een Regeling Reüniefaciliteiten (RRF) gemaakt. In deze regeling staat aan welke eisen een vereniging moet voldoen om gebruik te maken van de reüniefaciliteiten.

Zo moeten de verenigingen ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Voor reünieverbanden van missies van vóór 1963 geldt op dit punt een uitzondering omdat hun ledenaantal snel kleiner wordt en daarmee de lasten van inschrijven te hoog. Los daarvan kunnen verenigingen die niet voldoen aan de eisen zich inschrijven bij een reünievereniging die wel aan de voorwaarden voldoet en die dan vervolgens functioneert als een koepelorganisatie. Indien u een aanvraag wil indienen ten behoeve van opname in het register, kunt u zich wenden tot het aanspreekpunt van uw defensieonderdeel.

Tevens is er nieuwe uitvoeringsregeling Reüniefaciliteiten bij de Regeling Reüniefaciliteiten (RRF). Met de aanpassing van de (voorlopige) RRF vorig jaar (2018) zijn een aantal wijzigingen opgetreden.

De meest in het oog springende zijn:

  • de verruiming van het begrip ‘veteranen’ met nu ook hierbij horend de actief dienende veteranen
  • de verruiming van de doelgroep postactieven door aanpassing van het 12-jaarscriterium naar zes jaar dat gewezen militairen ten minste tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord
  • de aanpassing van de tegemoetkoming in de kosten tot een maximum normbedrag naar € 19,00 per rechthebbende, ongeacht in het weekend of doordeweeks
  • het opheffen van de verplichting om de reünie te houden op een defensie locatie.

Alle belangrijke informatie is te lezen via onderstaande links:

Het Veteraneninstituut is altijd bereid u te helpen met uw vragen betreffende de reüniefaciliteiten. Neemt u hiervoor contact op met het Veteraneninstituut via reunie@veteraneninstituut.nl. Een overzicht van alle bij het Veteraneninstituut bekende reünies is te vinden in de agenda.