Aansluiting van derden

Deel dit bericht:

Het LZV ontvangt regelmatig verzoeken van zorg- en dienstverleners voor aansluiting bij of samenwerking met het LZV. Dat gebeurt om diverse redenen en de kwaliteit kan soms hoog zijn. Niettemin stelt het LZV zich terughoudend op bij zulke verzoeken.

LZV Vlag

Het LZV is een samenhangend zorgsysteem of zorgketen en bestaat momenteel uit elf participerende instellingen. Die zijn gebonden aan een convenant dat is opgesteld en getekend onder auspiciën van het ministerie van Defensie. De functie en status van het LZV voor de doelgroep zijn vastgelegd in beleid van het ministerie van Defensie en de Veteranenwet.
Voor wie belangstelling heeft om zorgdiensten aan te bieden aan de doelgroep, staat de mogelijkheid open dit kenbaar te maken aan het Veteranenloket.