ARQ Centrum '45

Deel dit bericht:

ARQ Centrum ’45 is het landelijke kennis- en expertisecentrum voor psychotrauma en richt zich op behandeling van ernstige en complexe klachten.

ARQ '45

Cliëntenprofiel
Alle veteranen en zijn/haar naasten met psychische, uitzendgerelateerde problematiek, wel of niet in combinatie met onbegrepen lichamelijke klachten. De behandeling sluit maximaal aan op de (kern)problematiek en wordt zoveel mogelijk op maat aangeboden.

Behandelsetting
ARQ Centrum ’45 biedt poliklinische, dagklinische en klinische behandelingen, afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek. Regelmatig doorloopt een veteraan meerdere behandelprogramma’s na of naast elkaar. Voor de PTSS-behandeling worden bewezen effectieve technieken als EMDR, NET en CGT ingezet. Een behandelprogramma bestaat uit  groepsbehandelingen en individuele behandelingen, in de (dag)kliniek gecombineerd met vaktherapie. Echtpaar- en gezinsbehandelingen vinden op aparte dagen plaats. ARQ Centrum ’45 zet experimentele behandelingen in indien te weinig resultaat wordt geboekt met de reguliere behandeling. De 3MDR-behandeling is hiervan het bekendste voorbeeld. Binnen het behandelaanbod is nadrukkelijk een aparte plek ingeruimd voor de omgeving van de veteranen, te weten het gezin en de familie.

Bijzonderheden
Als kennis- en expertise instituut laat ARQ Centrum ’45 behandeling altijd hand in hand gaan met wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksgegevens worden gebruikt voor verdere verbetering van de behandeling. Naast de samenwerking op veteranengebied binnen het LZV, participeert ARQ Centrum ’45 in een aantal internationale samenwerkingsverbanden. Als aanbieder van hooggespecialiseerde GGz heeft ARQ Centrum ’45 het TOPGGz-keurmerk.