LZV contactdag 2022

Deel dit bericht:
Voor ketenmedewerkers

Het is zover: we mogen elkaar live ontmoeten tijdens de jaarlijkse LZV contactdag op 5 oktober 2022 bij het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn.

Hieronder vind je het programma en aanmeldformulier.

Organisatie

Programma:

09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.15 Opening door voorzitter LZV Berend Berendsen en dagvoorzitter Fons de Wolff
10.15 – 11.15 ‘Samenwerken in een netwerk met de veteraan, hoe doe je dat?’ door Karin Hagoort – Teamleiderinnovatie Psychiatrie en promovendus, M.Sc. | UMC Utrecht

In deze lezing gaan we in op de noodzaak en de kansen van integrale netwerkzorg. We bespreken de netwerkintake, een praktisch handvat voor professionals om aan te sluiten op het verhaal van de cliënt als startpunt voor samenwerking met de cliënt, naasten en andere professionals.  Aan de hand van een casus lichten we de aanpak toe en vertellen over de eerste ervaringen. Het inzetten van de netwerkintake vraagt om ander gedrag en legt vraagstukken op tafel over wie nu de expert is en waar de oplossingen liggen. Daarom staan we ook stil bij de implementatievraagstukken en de handelingsperspectieven, afgestemd op de LZV-context.

11.15 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.10 Zakelijk flirten door Saskia Paulissen

Elke goede werkrelatie start met een zakelijke flirt. Als je flirt ga je voor de klik. Als er een klik is, ontstaat vertrouwen en vanuit vertrouwen worden samenwerkingen gemakkelijker. Saskia Paulissen neemt de ketencollega’s mee in de verschillende fases van het zakelijk flirten.

12.10 – 12.15 Uitreiking kennisaward

Dorien de Groot reikt als winnaar van vorig jaar de LZV Kennisaward 2022 uit

12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.15 ‘Slaap’ door prof. dr. Marike Lancel, Somnoloog en hoofdonderzoeker bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie | GGZ Drenthe. Hoofdonderzoeker bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek | GGZ Drenthe. Bijzonder hoogleraar Slaap en psychopathologie, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | RuG.

PTSS gaat vaak gepaard met slaapproblemen, zoals het moeilijk in slaap kunnen vallen en het frequent optreden van nachtmerries. Verschillende slaapstoornissen, bijvoorbeeld insomnia, een nachtmerriestoornis en slaap apneu, komen relatief vaak voor bij mensen met PTSS. Wetenschappelijk onderzoek toont dat gestoorde slaap niet alleen de kans op de ontwikkeling van PTSS vergroot, maar ook de ernst van PTSS symptomen versterkt en de respons op therapie vermindert. Om PTSS zo goed mogelijk te behandelen is het dan ook van belang aandacht te hebben voor de slaap van cliënten en co-morbide slaapstoornissen tijdig te (laten) diagnosticeren en behandelen. In deze lezing zal worden ingegaan op aspecten van slaapfysiologie, veel voorkomende slaapstoornissen bij PTSS, hun impact op de psychopathologie, (het uitvragen van) diagnostische criteria en mogelijke interventies.

14.15 – 15.00 Workshopronde 1
  1. Slaap & middelen

Duo 1:
–        Kathleen Thomaes, psychiater en manager behandelzaken | VIBU
–        Annemarie Goessens, verpleegkundig specialist | Jellinek

Duo 2:
–        Eku Suranto, psychiater | Psychotrauma Centrum Zuid Nederland
–        Frank Kruiver, psychiater | Sinaï

In de workshop worden jullie door een tweetal deskundigen op het gebied van verslavingsproblematiek en PTSS bijgepraat over de samenhang tussen PTSS, middelengebruik en slaap toegelicht vanuit het verslavingsperspectief van de LZV-keten. Je krijgt meer informatie over de kwetsbaarheden bij veteranen met verslavingsgevoeligheid wanneer er ook sprake is van PTSS en slaapproblematiek. Ook wordt antwoord gegeven op de veel gestelde vraag wanneer het slaap- of een verslavingsprobleem is én wat hieraan gedaan kan worden. De zin- en onzin van het gebruik van medicatie in relatie tot slaapproblemen wordt uitgelegd, eveneens het effect hiervan in het kader tot de therapeutische behandeling. Aan de hand van een casus wordt voor iedere ketencollega tools geboden waarin de ketensamenwerking tussen de verschillende zorglijnen centraal staat.

  2.      Samen slapen?

–        Eleonora Smit, GZ-psycholoog en systeemtherapeut | GGZ Drenthe

–        Marloes de Kok, GZ-psycholoog K&J en systeemtherapeut i.o. | ARQ Centrum ‘45

–        Wendy Boezer, systeemtherapeut | Psychotrauma Centrum Zuid Nederland

Slaapproblemen bij de veteraan hebben ook veel impact op het systeem. Het kan er voor zorgen dat er niet meer samen geslapen wordt maar ook dat de intimiteit en seksualiteit afneemt. In deze workshop willen we met jullie stil staan bij de het belang van samenslapen, intimiteit en seksualiteit bij veteranen met slaapproblemen.

  3.      BRAVO: leefstijl

–        Saskia de Bruijn, verpleegkundige | Psychotrauma Centrum Zuid Nederland

–        Maya Visser, veteranen bedrijfsmaatschappelijk werker

–        Gerard Rietjens, inspanningsfysioloog | Ministerie van Defensie

In deze workshop zal toelichting worden gegeven op het thema slaap binnen Defensie. Dit wordt verzorgd door Gerard, Maya en Saskia. Zij zullen a.d.h.v casuïstiek vertellen over een somatische screening gericht op leefstijl met de thema’s: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning (BRAVO). Een somatische screening kan ondersteund worden met de  HSDQ om slaapproblemen te indiceren en de ISI om de ernst van de slapeloosheid te kunnen meten. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een slaapdagboek om de subjectieve beleving van de veteraan in kaart te brengen. Na een dergelijke screening wordt er slaapeducatie gegeven. Deze is vooral gericht op uitleg over het sympathische en parasympatische zenuwstelsel bij PTSS en leefstijl factoren. Daarna worden er samen met de veteraan doelen opgesteld met mogelijke interventies, bijv. lichttherapie, beweegcirkel, binaural beats en ademhalingsoefeningen/ontspanningsoefening.  

  4.      Nachtmerries

–        Annette Schagen, klinisch psycholoog, senior onderzoek en P-opleider | ARQ Centrum ‘45

–        Manon Schalling, GZ-psycholoog i.o. | GGZ Drenthe

Nachtmerries komen vaak voor bij mensen met PTSS en kunnen de slaap en het functioneren overdag behoorlijk verstoren. Niet altijd verdwijnen de nachtmerries na traumagerichte therapie. En dan zijn ze een risico voor terugval in PTSS. Echter, niet altijd is er sprake van nachtmerries, andere nachtelijke fenomenen worden nog wel eens onterecht als nachtmerries geïnterpreteerd. Gelukkig is er een goede therapie voor nachtmerries. In deze workshop besteden we aandacht aan diagnostiek van nachtmerries en andere nachtelijke onrust, en geven we een inleiding in de behandeling van nachtmerries volgens imaginatie en rescripting therapie (IRT).

  5.      Hoe doorbreek je de vicieuze cirkel van slapeloze nachten?

–        Juerene Tholel, basispsycholoog | Sinaï

–        Pauline Korpel, basispsycholoog | MGGZ

In deze workshop zullen twee behandelaren uit de tweede (MGGZ) en derde (VIBU, Sinaï) lijn GGZ vertellen hoe de meest voorkomende slaapstoornis (Insomnia, langdurige slapeloosheid) wordt behandeld bij militairen en veteranen. Ervaringen uit de praktijk worden gedeeld, er worden praktische handvatten meegegeven en middels een speelse cognitief-gedragstherapeutische interventie zal er geoefend worden met het onderzoeken en uitdagen van belemmerende gedachten over slaap.

15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.00 Workshopronde 2 – zie keuzes workshopronde 1
16.00 – 16.10 Terugkeer naar zalen
16.10 – 16.30 Afsluiting door voorzitter LZV Berend Berendsen en dagvoorzitter Fons de Wolff.

De aanmelding voor de LZV contactdag is inmiddels gesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@lzv-groep.nl.