De ketenpartners

Deel dit bericht:

Elf kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen, waaronder drie van het Ministerie van Defensie, werken samen als het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

LZV beleid

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden.

De ketensamenwerking en -coördinatie biedt eenduidigheid van zorg, een geborgde hoge kwaliteit, continue kennisoverdracht en een efficiënt en effectief handelen. Een convenant regelt de afspraken tussen de deelnemende organisaties.