Forensisch instituut de Waag

Deel dit bericht:

De Waag is een forensische polikliniek met verschillende vestigingen in Nederland.

De Waag

Cliëntenprofiel
Wij bieden behandelingen voor veteranen die delictgedrag vertonen en op wie de inclusiecriteria van de Waag van toepassing zijn. Eerst wordt gewerkt aan het onder controle krijgen van het delictgedrag en het vergroten van de veiligheid van zijn omgeving. Tegelijkertijd en/of daarna wordt ook de stoornis behandeld of wordt verwijzing naar gespecialiseerde instanties binnen het LZV gerealiseerd.

Behandelsetting
Soms vertonen veteranen specifieke forensische psychiatrische problematiek met agressief gedrag in en buiten de relatie. De Waag biedt een behandeling dat gebruikelijk is voor agressief gedrag. Dit aanbod kan worden uitgebreid met aanbod voor een aantal aan agressief gedrag gerelateerde psychische klachten (ADHD, PTSS). Doel van behandeling is strikt genomen niet het behandelen van een stoornis, maar van aanvaardbare reductie van recidiverisico.

Bijzonderheden
Bij de Waag moet sprake zijn van een forensische indicatie, zowel bij vrijwillige als verplichte behandeling. Een forensische indicatie betekent dat cliënten gedrag vertonen waardoor ze in contact komen met politie/justitie of zouden kunnen komen. Daadwerkelijke politie- en justitiecontacten zijn echter geen voorwaarde. Aanmelding gaat via een verwijzer van een gezondheidszorg of GGZ-instelling.
Veiligheid staat steeds centraal. Dat start bij de cliënt en zijn directe netwerk, en werkt door in de verdere omgeving.