Hoe werkt het zorgsysteem?

Deel dit bericht:
Zowel cliënten als het LZV zelf hebben te maken met rechten en plichten. Die zijn wettelijk bepaald of het resultaat van de werking van het zorgsysteem.
Tom

Het LZV is er voor post-actieve Nederlandse veteranen en dienstslachtoffers, hun partners en gezinnen. Wie tot deze groep behoort, kan zonder beperkingen contact opnemen met het Veteranenloket. Dat kan eventueel ook rechtstreeks bij het LZV aangesloten participanten, maar dan zal ook het Veteranenloket ingeschakeld worden als centraal registratiepunt.

Specifieke behandelingen van bij het LZV aangesloten zorginstellingen worden uitgevoerd nadat gebleken is dat de problematiek een relatie heeft met een militaire uitzending. Deze relatie wordt gelegd door de bij het LZV aangesloten zorginstelling. Dat staat los van het medisch onderzoek voor de dienstverbanderkenning van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

De zorg van het LZV is bereikbaar via het Veteranenloket. De veteraan kan daar terecht voor alle vragen over onze mogelijkheden. Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Je hebt binnen het LZV de keuze om militair of civiel behandeld te worden, voor zover de noodzakelijke behandelvoorziening voorhanden is.

Het Ministerie van Defensie levert in principe middelen om het LZV als organisatie te ondersteunen. De feitelijke hulp- en zorgverlening wordt gefinancierd door de participerende instellingen zelf, binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz).

De ketenpartner die de zorg feitelijk biedt, is daar ook verantwoordelijk voor. Het LZV (de stuurgroep) is verantwoordelijk voor de werking van het zorgsysteem. Dat wil zeggen de ketenzorg, de centrale intake en alle overige, gezamenlijke diensten en middelen.

Alle aangesloten organisaties binnen het LZV hebben een privacy beleid en zijn gehouden aan de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

Natuurlijk doen wij er alles aan om klachten te voorkomen. Ben je ergens toch niet tevreden over, ga dan in gesprek met de desbetreffende medewerker of diens leidinggevende.

Kom je er niet uit? Bekijk dan onze klachtenprocedure en meld jouw klacht.

Wil je meer informatie over vergoeding van kosten van behandeling, dan kun je contact opnemen met het Veteranenloket, 088 334 00 00, info@veteranenloket.nl.