Hoe werkt het zorgsysteem?

Deel dit bericht:
Zowel cliënten als het LZV zelf hebben te maken met rechten en plichten. Die zijn wettelijk bepaald of het resultaat van de werking van het zorgsysteem.
Tom

Het LZV is er voor Nederlandse veteranen en dienstslachtoffers, hun partners en gezinnen. Wie tot deze groep behoort, kan zonder beperkingen contact opnemen met het Veteranenloket. Dat kan eventueel ook rechtstreeks bij het LZV aangesloten participanten, maar dan zal ook het Veteranenloket ingeschakeld worden als centraal registratiepunt.

Specifieke behandelingen van bij het LZV aangesloten zorginstellingen worden uitgevoerd nadat gebleken is dat de problematiek een relatie heeft met een militaire uitzending. Deze relatie wordt gelegd door de bij het LZV aangesloten zorginstelling. Dat staat los van het medisch onderzoek voor de dienstverbanderkenning van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

De zorg van het LZV is bereikbaar via het Veteranenloket. De veteraan kan daar terecht voor alle vragen over onze mogelijkheden. Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Je hebt binnen het LZV de keuze om militair of civiel behandeld te worden, voor zover de noodzakelijke behandelvoorziening voorhanden is.

Het Ministerie van Defensie levert in principe middelen om het LZV als organisatie te ondersteunen. De feitelijke hulp- en zorgverlening wordt gefinancierd door de participerende instellingen zelf, binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz).

De ketenpartner die de zorg feitelijk biedt, is daar ook verantwoordelijk voor. Het LZV (de stuurgroep) is verantwoordelijk voor de werking van het zorgsysteem. Dat wil zeggen de ketenzorg, de centrale intake en alle overige, gezamenlijke diensten en middelen.

Alle ketenpartners binnen het LZV zijn gehouden aan de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

Het kan gebeuren dat ervaringen binnen het LZV tot klachten leiden bij cliënten. Uiteraard wil het LZV daar dan graag van op de hoogte gebracht worden. Niet alleen omdat dit bij goede zorg hoort, maar ook omdat wij ervan kunnen leren. Omdat het LZV een zorgketen is, kunnen klachten op twee niveaus voorkomen.

Klachten over behandelaars of behandelinstellingen

Wanneer een ervaring met een behandelaar of een enkele behandelinstelling binnen het LZV tot een klacht leidt, dan wordt de klacht ingediend bij die instelling zelf. Voor dat doel hanteren de zorginstellingen een klachtenregeling die in het algemeen terug te vinden is op de betreffende website, of op te vragen is via het algemene telefoonnummer van die instelling. Die klachtenregelingen vallen binnen het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en vallen onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en/of de Inspectie voor Militaire Gezondheidszorg (IMG), afhankelijk van de civiele of militaire signatuur van de betreffende instelling. De andere instellingen binnen het LZV hebben een overeenkomstige klachtenregeling (en soms een branchegebonden toezichthouder).

Klachten over organisatie en samenwerking binnen de keten

Wanneer een ervaring met bijvoorbeeld de samenwerking of een doorverwijzing binnen het LZV tot een klacht leidt, dan gaat het over het functioneren van de zorgketen zelf. In dat geval kan de klacht ingediend worden bij de klachtenfunctionaris van het LZV. Dat kan via een instelling (dan wordt de klacht door die instelling doorgeleid) of rechtstreeks. Hiervoor geldt een klachtenregeling die is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het LZV en hieronder te downloaden is.

De klachtenfunctionaris

Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken op info@lzv-groep.nl. De klachtenfunctionaris zal dan binnen zeven dagen contact met je opnemen. Wanneer dit niet gebeurt, dan graag zelf contact opnemen met het LZV-bureau: 085 4852000. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur.

Klachtenreglement

Download hier het klachtenreglement van het LZV.

Wil je meer informatie over vergoeding van kosten van behandeling, dan kun je contact opnemen met het Veteranenloket, 088 334 00 00, info@veteranenloket.nl.