Invloedrijke veteraan

Deel dit bericht:
In het LZV zijn twaalf zorginstellingen verenigd om de beste zorg voor veteranen aan te bieden. Hoe weten we wat de juiste zorg voor veteranen is? Dat kunnen veteranen en hun relaties het beste zelf vertellen.
Tom

Mede op initiatief van een aantal veteranen is hiervoor het veteranenforum ingericht. De inbreng van het veteraanforum is belangrijk voor het LZV om de juiste zorg voor veteranen aan te kunnen bieden. Het veteranenforum van het LZV heeft al een aantal punten op de agenda gezet, zoals de thema’s ervaringsdeskundigheid en ‘samen beslissen’. Daarnaast is het veteranenforum nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument.

Het draait om de veteraan

Het veteranenforum is zo divers mogelijk samengesteld; actieve en post actieve veteranen, wel/niet in zorg geweest, vanuit verschillende leeftijdscategorieën en missies. Allemaal met de wens om bij te dragen aan goede zorg voor henzelf en hun gezin. Zodat zij de hulp krijgen die ze na al hun inzet verdienen. Daarnaast nemen ook partners, ouders en (volwassen) kinderen deel aan het veteranenforum. Want ook voor hen is het belangrijk dat er goede zorg is die de partner na de missie helpt, als dat nodig is.

Veteraan adviseur

We willen dat de veteraan op ieder niveau een herkenbare invloed op de zorg heeft. Daarom heeft de stuurgroep begin 2019 een veteraan in de rol van ‘veteraan-adviseur van het LZV bestuur’ aangesteld.
Een veteraan die, vanuit een onafhankelijke maatschappelijke positie, het bestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven op het gebied van de ketenzorg voor veteranen. Zodat we ook op dit niveau nog beter horen wat er speelt en leeft bij onze doelgroep.

Bart Noordzij, veteraan adviseur van het LZV-bestuur

“Ik vind het eervol om een bijdrage te leveren aan een continu verbeterend zorgsysteem voor veteranen. Voor hen die zich inzetten voor ons land en daar ongewild iets aan overhouden. We zijn hen natuurlijk dankbaar voor hun inzet, maar moeten ook hulp bieden als dat nodig is. Met elkaar, voor elkaar.”

Bart Noordzij