Jellinek

Deel dit bericht:

Jellinek is dé expert op het gebied van verslaving en biedt hulp en advies voor elke vorm van verslaving.

Jellinek

Cliëntenprofiel
Veteranen die een probleem hebben met het gebruik van middelen, zoals alcohol of drugs, of een gedragsverslaving, bijvoorbeeld op het gebied van gokken, seks of gamen. Het kan gaan om lichte tot ernstige problematiek. Wij bieden ook behandeling aan zorgmijdende veteranen, waar zorgen over bestaan.

Vaak gaan problemen met middelengebruik of een gedragsverslaving samen met problemen op andere gebieden. Het kan gaan om andere psychische klachten of om psychosociale problemen op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Deze problemen kunnen het best tegelijkertijd aangepakt worden. Daarom werkt Jellinek intensief samen met diverse ketenpartners.

Behandelsetting

Jellinek biedt hulp en behandeling op maat voor alle vormen van verslaving. Dit varieert van laagfrequente ambulante behandeling of dagbehandeling tot een klinische opname van een aantal weken. Onze verslavingsartsen monitoren de medische en lichamelijke toestand van de cliënt continu. Voor een juiste inschatting van de psychische problematiek kan een psychatrisch of psychologisch onderzoek worden geadviseerd.

Behalve op de veteraan zelf, richt Jellinek zich ook op het systeem om hem of haar heen, zoals partner, kinderen en vrienden. Ook voor hen hebben wij een behandelaanbod. Zo bieden we groepsbijeenkomsten speciaal voor kinderen, is er een zelfhulpprogramma voor naasten en kan er gezins- of partnerrelatietherapie worden aangeboden.

Bijzonderheden

Jellinek is dé expert voor verslaving en verslavingszorg bij veteranen. Wij werken bovenregionaal en vanuit meerdere locaties: wij bedienen heel Nederland. Jellinek levert cliëntgerichte, effectieve en efficiënte zorg. Hierbij stellen wij in alles kwaliteit centraal.

Jellinek is een innovatieve organisatie. Ons wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van de verslavingszorg en daarmee aan het welzijn van mensen. De resultaten van onze behandelingen worden systematisch geëvalueerd.