Onderzoek

Deel dit bericht:

Om veteranen en hun gezinnen de meest geschikte zorg te kunnen bieden, onderzoekt en verbetert het LZV de eigen werkwijzen continu. Wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden van kennis die dat onderzoek oplevert helpt daarbij. Het LZV investeert daarom gericht in onderzoek, innovatie en ontwikkeling van kennis rondom begeleiding en behandeling van veteranen. De ervaring die we opdoen binnen het LZV wordt gebruikt om de psychische zorg in Nederland te helpen verbeteren.

Onderzoeksdag

Ieder jaar organiseert het LZV samen met het NLVi een Onderzoeksdag. Het doel van deze dag is het creëren van een platform voor onderzoekers om zorginnovaties te delen en elkaars onderzoeksinspanningen en prestaties te erkennen.

We laten ons verder inspireren door internationale opinieleiders, zowel veteranen als wetenschappers. Zo creëren we een jaarlijks brandpunt waarin we samenkomen om onderzoek te bespreken, informatie te verwerven, inzichten en ideeën uit te wisselen, en samen te leren en te werken.

Onderzoek doen?

Wilt u onderzoek doen ter verbetering van de zorg aan en gezondheid van post actieve veteranen met uitzendgerelateerde problematiek? Dan helpen wij u graag. In de onderzoeksagenda leest u waar de komende jaren vanuit het LZV de onderzoeksprioriteiten liggen. Bekijk de onderzoeksprioriteiten.

R&D budget LZV

Jaarlijks stelt het ministerie van Defensie 150.000 euro R&D budget beschikbaar aan het LZV ten behoeve van praktijkgericht onderzoek. Het LZV werkt hierbij nauw samen met het Nederlands Veteraneninstituut. Er is ook een subsidie voor Meerjarig Onderzoek. Lees meer over kortlopend R&D onderzoek en Meerjarig Onderzoek.

WAC

De leden van de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) adviseren de LZV Stuurgroep bij de coördinatie van gewenst, nieuw en lopend wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de verbetering van zorg in de LZV keten, en de vertaling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in kennisproducten.

WAC leden zijn afkomstig uit de LZV keten en van buiten de LZV keten. Alle leden zijn onderzoeksminded, blijkend uit promotie tot doctor op basis van wetenschappelijke verdiensten, en/of een leidende rol binnen bestaande onderzoeks-programma’s in de eigen instelling.

Elbert, Voorzitter WAC

“Keten-gebonden onderzoek verbindt onderzoek met praktijk en is essentieel voor het verbeteren van de zorg voor onze patiënten.”