LZV beleid

Deel dit bericht:

‘Een heilzame missie’  is het doorlopende motto van het LZV. Daarom analyseren met regelmaat waar we staan en waar we naartoe willen. Dat vertalen we jaarlijks in het jaarplan en de activiteitenagenda’s.

LZV beleid

Meerjarenplan

Eens in de vier jaar beschrijven we onze belangrijkste strategische opvattingen in een meerjarenplan.

Jaarplan LZV 2020

De kaders voor het jaarplan 2020 zijn gesteld in het meerjarenplan 2018-2021. Daardoor bouwt het plan logisch verder op alles wat het LZV in 2018 en 2019 gedaan heeft.

Jaarverslag LZV 2019

Het jaar 2019 stond in het teken van het verder uitwerken en inzetten van onderdelen van het strategische hoofdthema ‘Zorgverlening Versterken’. Ook op de andere strategische hoofdthema’s hebben we weer stappen gezet. In dit jaarverslag blikken we terug op ontwikkelingen die van belang zijn voor ons en kijken we vooruit op 2020.