Over LZV

Deel dit bericht:
De organisatie.

Het LZV is een ketenzorgorganisatie en kent diverse organen en onderdelen die de samenwerking gestalte bieden.

Organisatie

Het aanmeldpunt

Veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden kunnen voor hulpvragen terecht bij het Veteranenloket. Dat is het wettelijke, centrale adres voor alle vragen van veteranen en hun dierbaren. De zorgcoördinator is het eerste aanspreekpunt, daarna bereikt een hulpvrager het LZV via het aanmeldpunt. Dat biedt een open spreekuur voor informatie en advies of het starten van een hulpverleningstraject.

Het regionaal coördinatie-overleg

De landelijke verdeling van de diensten van het LZV wordt geborgd met drie regio’s: Midden-West, Noord-Oost en Zuid. In elke regio is een regionaal coördinatie-overleg (RCO) actief met zorgverleners uit de regio. Hier worden de hulpvragen op de meest passende wijze aan het LZV-zorgaanbod gekoppeld.

Andere overlegorganen

De centrale besturing van het LZV ligt bij de stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen. Het ketenmanagementsysteem bestaat uit de manager ketenregie van het LZV en afgevaardigden van de deelnemende partijen met verantwoordelijkheid op het gebied van de uitvoering van beleid.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het LZV wordt gevormd door de voorzitter en de manager ketenregie LZV. Beiden zijn aangesteld door het ministerie van Defensie. Dit ministerie faciliteert het zorgsysteem ook met middelen om het zorgsysteem in te richten en te coördineren, maar is geen eigenaar van het LZV. Naast het dagelijks bestuur is er ook nog een ondersteuningsgroep.