Meerjarenplan LZV 2021-2024

Deel dit bericht:

In het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut krijgt het Programmabureau LZV een meer gecentraliseerde rol in ‘Ketenzorg, Innovatie en Kwaliteit’. Daarmee kan nog beter en efficiënter gericht worden op positieve gezondheid. Dat past ook veel beter bij de huidige tijd. Bij positieve gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Van gericht op de beste professionele zorg naar samenhang en verbetering van het gehele proces inclusief preventie, transitie en nazorg.

Uiteraard blijven we de professionele zorg verbeteren en mag iedereen die het nodig heeft dezelfde kwalitatieve zorg blijven verwachten. Daar verandert dus niks in voor de veteranen en zij die al in een zorgtraject zitten.

LZV

Dit meerjarenplan 2021-2024 is het resultaat van een intensieve gezamenlijke inspanning. Gegevens uit de eigen interne analyses zijn gekoppeld aan resultaten van extern onderzoek. Daarnaast is uitgebreid overlegd met (vertegenwoordigers van) veteranen, bestuurders, voorzitters, directeuren en diverse functionarissen van participanten binnen het LZV. We hebben ook gesproken met samenwerkingspartners, collega’s van het Ministerie van Defensie en belangenbehartigers. Met de eigen missie en visie van het LZV als fundament, resulteert dit werk nu in een strategie die een route biedt naar 2021. Download de volledige tekst van het Meerjarenplan LZV 2021-2024.