Meerjarig Onderzoek

Deel dit bericht:

Jaarlijks stelt het ministerie van Defensie 500.000 euro R&D budget beschikbaar aan het Nederlandse Veteraneninstituut voor onderzoek naar uitzendgerelateerde klachten en aandoeningen en ter verbetering van de kwaliteit van de zorg in het LZV.

Behoeften

In grote lijnen moeten onderzoeksvoorstellen gaan over uitzendgerelateerde problemen. In het bijzonder over psychische en (psycho)sociale problemen die te maken hebben met inzet in missiegebied. Denk daarbij aan preventie, herkenning/vroegtijdige signalering en behandeling. Fundamenteel wetenschappelijk en beleidsonderzoek vallen buiten de scope van de onderzoeksagenda.

Onderzoeksthema’s

Signalering:

 • Welke risicofactoren zijn te onderkennen voor het ontstaan van aan uitzending gerelateerde problemen, welke interventiemogelijkheden zijn er op basis van de risicofactoren.
 • Voorspellen persoonskenmerken welk zorgaanbod het beste past bij een cliënt, waardoor meer zorg op maat kan worden aangeboden.
 • Wat is de waarde van de psychische screening in combinatie met het medisch onderzoek in het vroegtijdig signaleren van klachten: worden de juiste klachten uitgevraagd, op de juiste manier en op het goede moment zodat vroegtijdige signalering daadwerkelijk mogelijk is?
 • Wat is de rol van het thuisfront bij de signalering en preventie van problemen bij veteranen, en bij de ondersteuning van de behandeling van de veteraan. Hoe kan het thuisfront effectief betrokken worden bij signalering, preventie en behandeling van de veteraan.

Preventie:

 • Welke preventieve maatregelen (speciaal het versterken van weerbaarheid) kan Defensie nemen om het ontstaan van aan uitzending gerelateerde problemen te voorkomen of te verminderen.
 • Onderzoek naar Transitie(zorg) van de veteraan die uitzendgerelateerde problemen ervaart: onderzoek naar de factoren die een goede transitie van de militair naar de burgermaatschappij nadelig beïnvloeden en op welke wijze deze factoren beïnvloed kunnen worden door de veteraan zelf en/of de Defensieorganisatie.
 • Wat zijn relevante (risico)factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van partnerrelatieproblematiek voor, tijdens en na de uitzendperiode. Dit onderzoek moet leiden tot het ontwikkelen en implementeren van een signaleringsinstrument (screener).
 • Onderzoek naar de inhoud, aanpak en effectiviteit van voorlichtingsprojecten, psycho-educatie, kortdurende preventieve interventies, en op het collectief gerichte interventies om partnerrelatieproblematiek voor, tijdens en na de uitzendperiode te voorkomen.
 • Onderzoek naar positieve effecten van operationele inzet op de psychische gezondheid van de veteraan. En hoe zijn effecten te vertalen naar programma’s die werknemers die al goed functioneren verder versterken. Of naar programma’s die werknemers versterken die te maken hebben met belasting, chaos, onzekerheid, en dergelijke (in het kader van Duurzaam Gezond Inzetbaar).

Behandeling:

 • Onderzoek naar de groep met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (OLK): omvang en aard van de groep, aard en ernst van problematiek, en vervolgens behandeleffecten, predictoren (voorspelbaarheid) en predispositie (aanleg).
 • Wat is het effect op de lange termijn van korte intensieve behandelingen voor chronische psychische aandoeningen.
 • Wat is de optimale behandeling (best practice) van aan uitzending gerelateerde problemen. Welke factoren bepalen de gunstige uitkomst.

Aanvraagprocedure

Vooraanmelding

Past een vooraanmelding in het onderzoeksperspectief en is het voorstel positief beoordeeld door een wetenschappelijke commissie, dan vraagt het Veteraneninstituut u om de vooraanmelding uit te werken in een onderzoeksvoorstel.

Aanvraag

Vragen of meer weten?

Stuur een e-mail naar de Onderzoeksfunctionaris LZV van het Nederlandse Veteraneninstituut.