Diensten Geestelijke Verzorging Defensie

Deel dit bericht:

De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) maken onderdeel uit van het ministerie van Defensie. Zij bieden een professioneel levensbeschouwelijk gevarieerd aanbod van geestelijke zorg.

Nulde lijn DGV Vorming

De geestelijk verzorgers zijn aangesteld door kerkelijke en levensbeschouwelijke instanties en zijn, hoewel zij veelal op de werkvloer van de militairen in uniform werken, niet opgenomen in de militaire gezagsverhoudingen. Daardoor verkeren zij in een onafhankelijke positie. De geestelijk verzorger heeft een ambtsgeheim, vertrouwelijkheid is altijd gegarandeerd.

Voor wie zijn wij er?

De geestelijk verzorgers zijn er voor alle veteranen en hun partners, ongeacht hoe het met hen gaat. Wij ontmoeten dus ook mensen wanneer het goed met ze gaat. Voor een gesprek met een geestelijk verzorger is geen verwijzing nodig.

Waar zijn wij goed in?

Bij geestelijk verzorgers kun je op verhaal komen. Zij zijn opgeleid om stil te staan bij de levensverhalen van mensen. Zingeving en levensbeschouwing zijn daarbij van belang. Naast persoonlijke gesprekken verzorgen wij ook ceremoniële plechtigheden, contact in inloophuizen, toespraken, begeleiding tijdens veteranenreizen, kerk- of bezinningsdiensten en zorg voor nabestaanden. Indien wij signaleren dat je baat zou kunnen hebben bij zorg van een andere bij het LZV aangesloten instelling, bespreken we dit met je.