Psychotrauma-centrum ZN, topreferent traumacentrum

Deel dit bericht:

Psychotraumacentrum Zuid Nederland is onderdeel van Reinier van Arkel en biedt tweede- en derdelijns zorg in de regio Zuid van het LZV.

PCT-ZN

Cliëntenprofiel
Veteranen die ingrijpende uitzendervaringen meegemaakt hebben met merkbare gevolgen hebben voor het psychisch evenwicht en het algemeen welzijn. PTC ZN behandelt Nederlandse veteranen van vroegere (WOII, Nederlands-Indië, Korea) en recente missies (Libanon, Bosnië, Afghanistan, Mali). Het kan gaan om actief dienende- en ex-militairen. Naast veteranen behandelen wij ook dienstslachtoffers die te maken hebben gehad met traumatische ervaringen tijdens hun diensttijd.

Behandelsetting
Het behandelaanbod is specifiek toegesneden op de veteranen en dienstslachtoffers. Naast de individuele behandeling wordt er ook in groepen gewerkt waar veteranen met elkaar contact opbouwen en elkaar onderling steunen.
Het PTC ZN heeft expliciete aandacht voor het gezin van een veteraan en er is hiervoor behandelaanbod ontwikkeld.
De ervaring met de diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde klachten leert dat die regelmatig samengaan met bijkomende psychiatrische problematiek. Daarvoor hebben wij vaste samenwerkingsverbanden met specialistische centra zowel binnen als buiten Reinier van Arkel.

Bijzonderheden
Psychotraumacentrum Zuid Nederland heeft het TOPGGz-keurmerk en is daarmee erkend als centrum voor hoog gespecialiseerde GGz, en vormt een bovenregionaal onderzoeks-, behandel- en kenniscentrum in Zuid-Nederland. De resultaten van behandelingen worden systematisch geëvalueerd en wij doen toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel de behandelingen te verbeteren en te innoveren.