Veteranen Intensieve Behandel Unit

Deel dit bericht:

De Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) maakt deel uit het Sinai Centrum en is een specialistische behandelvoorziening.

Sinai

Cliëntenprofiel
De veteranen intensieve behandelunit (VIBU) richt zich op veteranen die uitgezonden zijn geweest naar oorlogs- of conflictgebieden en (mede) als gevolg van deze uitzending kampen met ernstige psychische klachten, waarvoor klinische behandeling noodzakelijk is. De VIBU maakt onderdeel uit van de keten binnen het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Veteranen die zich bij ons melden, hebben last van uitzendgerelateerde problematiek, bij wie ambulante behandeling (nog) niet helpt. Het gaat daarbij om klachten die ontstaan zijn tijdens of na een uitzending als militair, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarnaast is er vaak sprake van complicerende factoren zoals:

  • Grote problemen met de emotieregulatie en/of agressieregulatie;
  • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek;
  • Verslaving of middelenmisbruik;
  • Problemen binnen relaties met anderen (partner, familie, vrienden);
  • Ernstige problemen met huisvesting of financiën.

Behandelsetting
De VIBU is een open opnameafdeling met 24-uurs verpleegkundige bezetting met een capaciteit van 10 bedden. Daarnaast is er 1 crisisbed, waar binnen kantooruren opgenomen kan worden voor 2, maximaal 3 weken. Tijdens crisisopname kan gekozen worden voor het 12-weekse behandelprogramma op een later af te spreken moment. Er wordt intensief samengewerkt met de eerstelijn en tweedelijns participanten binnen het LZV.

Behandeling
De VIBU biedt een intensief behandelprogramma van 12 weken dat gericht is op PTSS met bijkomende emotieregulatie- en/of verslavingsproblemen. De VIBU biedt een geïntegreerde behandeling aan met zowel traumagerichte als persoonlijkheidsgerichte therapie. Het programma is gebaseerd op dialectische gedragstherapie (DGT), waarin het aanleren en toepassen van vaardigheden centraal staat. Deze vaardigheden zijn mindfulness, frustratietolerantie, emotieregulatie en intermenselijke effectiviteit.
DGT is reeds onderzocht als een succesvolle behandeling bij veteranen met PTSS. DGT én het klinische milieu kunnen helpen om alsnog traumagerichte therapie, zoals IE (Imaginaire Exposure) en EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) aan te gaan als dat ambulant (nog) niet gelukt is.

Intake
Voorafgaand aan opname bij de VIBU doen we een intake en een pre-commitment gesprek, waarin met de cliënt samen wordt bekeken wat de doelen zijn om weer eigen regie te krijgen, hoe de motivatie tot verandering is en of de cliënt in de weken niet te veel wordt afgeleid van deze doelen en motivatie door bijvoorbeeld huisvestings- of financiële problemen. Opname wordt gezien als onderdeel van een langerdurend ambulant traject. Daarom worden in behandelplanbesprekingen op 6 en 10 weken de maatschappelijk werker (NVI of BMW), de ambulant behandelaar en de naaste(n) betrokken.

Verwijzing
Verwijzing naar de VIBU vindt plaats binnen (en vanuit) de keten van het LZV. Het is niet mogelijk om van buiten de LZV keten te verwijzen naar de VIBU voorziening.