Veteranen Intensieve Behandel Unit

Deel dit bericht:

De Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) maakt deel uit het Sinai Centrum en is een specialistische behandelvoorziening.

Sinai

Cliëntenprofiel
De VIBU (Veteranen Intensieve Behandel Unit) richt zich op veteranen die uitgezonden zijn geweest naar oorlogs- of conflictgebieden en (mede) als gevolg van deze uitzending kampen met ernstige psychische klachten, waarvoor klinische behandeling noodzakelijk is. De VIBU maakt onderdeel uit van de keten binnen het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Veteranen die zich bij ons melden, hebben last van uitzend gerelateerde problematiek, bij wie ambulante behandeling (nog) niet helpt. Het gaat daarbij om klachten die ontstaan zijn tijdens of na een uitzending als militair, zoals een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Daarnaast is er vaak sprake van complicerende factoren zoals:

  • Grote problemen met de emotieregulatie en/of agressieregulatie
  • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
  • Verslaving of middelenmisbruik
  • Problemen binnen relaties met anderen (partner, familie, vrienden)
  • Ernstige problemen met huisvesting of financiën

Behandelsetting
De VIBU biedt een intensief behandelprogramma van 12 weken gericht op stabilisatie en behandeling van (ernstige) psychiatrische ontregeling, zoals PTSS en bovengenoemde bijkomende problemen. De VIBU is een open opnameafdeling met 24-uurs verpleegkundige bezetting met een capaciteit van 10 bedden. Daarnaast is er 1 crisisbed, waar binnen kantooruren opgenomen kan worden voor 2, maximaal 3 weken. Er wordt intensief samengewerkt met de eerste lijn en tweedelijns participanten binnen het LZV.

Behandeling
Het behandelprogramma omvat een samenhangend geheel aan behandelmodules dat 12 weken duurt. Het is een intensief behandelprogramma gericht op stabilisatie. Daarvoor is erkenning, kennis, vaardigheden en motivatie voor (een eerste stap in) verandering nodig. Opname wordt gezien als onderdeel van een langer durend ambulant traject.

Verwijzing
Verwijzing naar de VIBU vindt plaats binnen (en vanuit) de keten van het LZV. Het is niet mogelijk om van buiten de LZV keten te verwijzen naar de VIBU voorziening.