Veelgestelde vragen over materiële hulp

Deel dit bericht:

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over materiële hulp. Vind je op deze website geen antwoord op jouw vraag? Neem dan contact op met het Veteranenloket via 088 334 00 00 of  info@veteranenloket.nl.

Veelgestelde vragen:

Dat ligt aan de situatie. Voor de bijzondere materiële zorg geldt als voorwaarde dat er een verband moet zijn met de uitoefening van de militaire dienst. Maar daarnaast zijn er – net als voor iedere werknemer – voor gewezen militairen ook reguliere voorzieningen waarbij dit verband niet speelt. Bij een bedrijfsongeval, dus niet onder buitengewone omstandigheden zoals een uitzending, bestaat sinds 1998 aanvullende werkgeverszorg.

Een zorgcoördinator helpt je bij het verkrijgen van materiële hulp. Neem hiervoor contact op met het Veteranenloket.

Voor elke vorm van materiële hulp (pensioen/ uitkering/ verstrekking) is invaliditeit met dienstverband of arbeidsongeschiktheid met dienstverband vereist. De medische vragen worden beoordeelt door een verzekeringsarts op basis van Wet en regelgeving MIP.

Ja, als je moet voldoen aan een oproep van een zorgverlenende instelling of voor een geneeskundig onderzoek (bijvoorbeeld bezoek aan psycholoog, behandelaar, GGZ instelling).

Ja, onder bepaalde voorwaarden kom je ook in aanmerking voor hulp voor re-integratie, revalidatie en schuldhulpverlening.

Er zijn diverse uitkeringen, pensioenen en andere voorzieningen in geval van ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. De bekendste zijn het militair invaliditeitspensioen, het verhoogd militair arbeidsongeschiktheidspensioen en het bijzonder militair nabestaandenpensioen. Zij geven voor militairen en hun nabestaanden een aanvulling op de gebruikelijke voorzieningen, zoals WIA, AOW, ANW en de voorzieningen vanuit het ABP pensioenreglement.

Ja. In het Veteranenbesluit staat dat bij samenloop van aanspraken vanwege arbeidsongeschiktheid voortkomend uit de dienstbetrekking bij Defensie en aanspraken op een invaliditeitspensioen, deze gecombineerd worden uitbetaald. Met het Uitvoeringsorgaan Werknemers verzekeringen (UWV) zijn daarover afspraken gemaakt.

Ook relaties van veteranen kunnen rekenen op psychische ondersteuning. Meer informatie daarover vind je op de pagina ‘Gevolgen voor thuisfront’.