Veelgestelde vragen over hulp bij psychische klachten

Deel dit bericht:

Hieronder staan de meest gestelde vragen over hulp bij psychische klachten. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het Veteranenloket via 088 334 00 00 of info@veteranenloket.nl.

Eigen regie

Veelgestelde vragen:

Bij gezondheidsklachten vraag je in principe altijd eerst advies aan je huisarts; hebben je klachten een relatie met de uitoefening van de militaire dienst, dan kan je ook hulp vragen bij het Veteranenloket. Bij twijfel kan je zowel met je huisarts, als met het Veteranenloket overleggen.

Je kunt het Veteranenloket bellen (088 3340000) of mailen (info@veteranenloket.nl). Je krijgt dan informatie of – bij een hulpvraag – komt in contact met een zorgcoördinator. Afhankelijk van je vraag en situatie, word je verwezen naar een maatschappelijke werker van het LZV en start indien nodig een zorgtraject.

Het Veteranenloket biedt diensten aan veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. De zorgvragen moeten wel samenhangen met in en door de militaire dienst opgelopen aandoeningen. Is dit niet het geval, neem voor hulp dan contact op met je huisarts. Bij twijfel je contact op met het Veteranenloket.

Ook relaties van veteranen kunnen rekenen op psychische ondersteuning. Meer informatie daarover vind je op de pagina ‘Gevolgen voor thuisfront’.

Het Veteranenloket biedt toegang tot de diensten van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen(LZV). Dat is een zorgketen die alle mogelijke vormen van psychosociale hulpverlening aanbiedt, van advies en kortdurende hulp tot gespecialiseerde behandelingen.

Ja. Alle organisaties die zijn aangesloten bij het LZV zijn gehouden aan de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

De hulp- en zorgverlening door zorginstellingen van het LZV wordt door zowel defensie als ook de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) gefinancierd.

Ja, als postactieve veteraan kan je kiezen of je door een militaire of een civiele LZV-organisatie behandeld wilt worden. Ben je veteraan in werkelijke dienst, dan behoor je gebruik te maken van de militaire geneeskundige zorg. Je wordt dan via het Veteranenloket doorverwezen naar de zorgcoördinatoren (of casecoördinator) binnen de operationele commando’s.

De klachten die veteranen ervaren zijn zeer verschillend. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen. Hiervoor is uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Hoe dan ook is het zaak je klachten zo snel mogelijk te melden. Je kunt hiervoor terecht bij je huisarts of het Veteranenloket. In het laatste geval bespreekt een zorgcoördinator met je welke stappen je het beste kunt zetten. Een onderzoek naar het ontstaan van je klachten behoort dan ook tot de mogelijkheden. Je kunt ook eens kijken bij de zelfhulptest van het Veteranenloket.

De klachten die veteranen ervaren zijn zeer verschillend. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen. Hiervoor is uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Hoe dan ook is het zaak je klachten zo snel mogelijk te melden. Je kunt hiervoor terecht bij je huisarts of het Veteranenloket. In het laatste geval bespreekt een zorgcoördinator met je welke stappen je het beste kunt zetten. Een onderzoek naar het ontstaan van je klachten behoort dan ook tot de mogelijkheden. Pas na een onderzoek kan een diagnose worden gemaakt. Je kunt ook eens kijken bij de zelfhulptest van het Veteranenloket.