Overige missies Azië

2 december 2015
Deel dit bericht:
India-Pakistan (1965-1966) In augustus 1947 werd de voormalige kolonie Brits-Indië op grond van religie opgedeeld in twee nieuwe, onafhankelijke staten: India en Pakistan. Onderlinge grensconflicten leidden tot meerdere oorlogen. In 1964-1965 woedde de tweede Indiaas-Pakistaanse oorlog.

Onder druk van de Verenigde Naties (VN) sloten beide landen in september 1965 een bestand. De United Nations India-Pakistan Observation Mission (UNIPOM) hield in het Indiaas-Pakistaanse grensgebied van de Himalaya tot de Arabische Zeekust toezicht op de naleving van deze overeenkomst.

  • 11
    Uitgezonden Nederlandse militairen
  • 0
    Omgekomen Nederlandse militairen
  • 0
    Dapperheidsonderscheidingen
Foto's: NIMH

De eerste lichting UNIPOM-waarnemers was afkomstig van de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO), een VN-waarnemersmissie in het Midden-Oosten. Drie van hen waren Nederlandse officieren. Zij werden vervangen door speciaal voor UNIPOM geselecteerde waarnemers, onder wie drie Nederlandse officieren.

Atjeh (2005-2006)

De huidige Indonesische provincie Atjeh kent een lange geschiedenis van verzet tegen inmenging van buitenaf. Atjeeërs verzetten zich in het verleden met geweld tegen zowel het Nederlandse koloniale bestuur als de Indonesische regering. In 2003 woedde er een felle strijd tussen de Beweging Vrij Atjeh (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) en het Indonesische leger. Het jaar daarop zochten de Indonesische regering en de rebellen toenadering tot elkaar. Als teken van goede wil kondigde de GAM na de vernietigende Kerst-tsunami op 26 december 2004 een eenzijdig staakt-het-vuren af. In augustus 2005 sloten de partijen een overeenkomst waarin stond dat de GAM zich zou ontwapenen en demobiliseren en Indonesië alle boventallige veiligheidstroepen uit Atjeh zou terug trekken. Meer dan tweehonderd ongewapende en in witte polo’s geklede waarnemers van de Aceh Monitoring Mission (AMM) – de eerste missie van de Europese Unie in Azië – hielden toezicht op de afspraken. Nederland leverde vijf civiele- en vijf militaire waarnemers.

Leestips UNIPOM

  • P. Hiemstra, ‘United Nations India Pakistan Observation Mission’, Qua Patet Orbis (1966) 47, 57-65

Literatuur AMM

In het overzicht alle overige missies in Azië. Klik op de missie voor meer informatie.

missie-unipom