Rapport RSM

16 oktober 2023
Deel dit bericht:
Het eerlijke verhaal

In het voorjaar verscheen een kritisch rapport naar de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan. Wie doen dit soort evaluaties en zijn hier veteranen bij betrokken?

Het onderzoek naar Resolute Support is gedaan door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om precies te zijn door de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). De afdeling bestaat al sinds 1977 en voerde evaluaties uit naar de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel en buitenlands beleid. In maart 2018 kwam voor het eerst een missie onder het vergrootglas te liggen: de missie Kunduz. Voor het RS-rapport hebben de onderzoekers meer dan 100 veteranen gesproken.

Harde conclusies

In haar eindrapport trok de IOB enkele stevige conclusies over missie Resolute Support (RS).

Zo stelt ze dat het hoofddoel van Resolute Support niet werd behaald en dat ook tijdens de missie RS niet op weg was de doelen te behalen. Nederland heeft in beperkte mate bijgedragen aan de professionalisering van individuele militairen en politieagenten, maar niet aan structurele verbeteringen in de zelfredzaamheid van de Afghaanse krijgsmacht en politie. Bovendien werd de voortgang van de missie te positief voor- gesteld door Nederland en de NAVO. Ook waren de Nederlandse gronden voor deelneming aan Resolute Support te ambitieus en niet voldoende onderbouwd.