In cijfers

13 december 2023
Deel dit bericht:
Publieksmonitor

Duizend Nederlanders gaven hun mening over veteranen. Het bureau CHOICE insights + strategy voerde het onderzoek uit in opdracht van het NLVi, het Nationaal Comité Veteranendag en Defensie. Het volledige rapport kun je hier lezen.

Positief belicht

Circa 50% vindt dat veteranen in de media (zeer) positief belicht worden.

Negatief belicht

7% vindt dat veteranen in de media (zeer) negatief worden belicht.

Militaire inzet diverse vredesoperaties

43% terecht 10% onterecht (rest neutraal of weet het niet)

Manier van waardering uiten

80% weet niet dat het dragen van de witte anjer of het uithangen van de vlag manieren zijn om waardering voor veteranen te uiten.

Deelname vredesopertaties

81% vindt Nederlandse deelname aan vredesoperaties (heel) belangrijk.

Veteranendefinitie

Circa 40% weet ongeveer wie in Nederland onder de veteranendefinitie valt.

Oud-militair

Ruim 40% geeft een definitie die in de Angelsaksische landen geldt: iedere oud-militair.

Waardering voor veteranen diverse vredesoperaties (gemiddeld)

60% (zeer) veel 20% niet veel en niet weinig 5% (zeer) weinig

Nederlandse Veteranendag

8 op de 10 vindt de Nederlandse Veteranendag een uitstekende manier om waardering voor veteranen te uiten en vindt het goed om deze ieder jaar te houden.

Veel waardering

84% geeft aan (veel) waardering voor veteranen te hebben.