70 jaar luchtmachtvrouwen

15 oktober 2021
Deel dit bericht:
Luva viert jubileum.

Begin jaren vijftig loopt de uitbreiding en ontwikkeling van de luchtverdediging gevaar door een tekort aan radarbedieners en plotters. Het Wapen der Militaire Luchtvaart overweegt om vrouwen in dienst te nemen. Eind 1951 treden de eerste vrouwen toe tot de luchtmacht.

luva-luchtmacht-vrouwen
1 / 1

1953
De luchtmacht wordt een zelfstandig krijgsmachtsdeel en verwerft het predikaat ‘Koninklijk’. Tweede luitenant Dol Mewe geeft leiding aan het eerste Luvasquadron te Apeldoorn.

1968
Marijke Waalkens is de eerste vrouw die de opleiding tot officier Meteorologie volgt.

2 april 1971
Het in 1953 gesloten Verdrag van New York over de politieke rechten en gelijkberechtiging van de vrouw treedt als Rijkswet in werking.

1972
Huwelijk en zwangerschap zijn geen dwingende redenen meer voor ontslag uit de militaire dienst.

1974–1977
De Protocollen van Genève (1974-1977) stellen dat ook vrouwelijke militairen de status van combattant hebben en dat zij gerechtigd zijn deel te nemen aan gevechtshandelingen.

1 / 1

1979
De rechten van de vrouw in de luchtmacht worden volledig erkend. Vanaf 5 maart kunnen vrouwen de opleiding volgen voor beroepsonderofficier.

1 januari 1982
De integratie van vrouwen binnen de luchtmacht is een feit en de Luchtmacht Vrouwenafdeling wordt officieel opgeheven.

 

1 / 1

1990
Het recht op herintreding voor vrouwen wordt ingevoerd. Christa Oppers-Beumer is bij de luchtmacht de eerste die hiervan gebruikt maakt.

juli 1991
Regeling ingevoerd voor werk- en rusttijden rond zwangerschap en bevalling (naast het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof).

1 / 1

2 februari 2001
Staatssecretaris H.A.L. van Hoof opent op de vliegbasis Twente het eerste militaire kinderdagverblijf.

1 / 1