Draaginsigne Gewonden voor Jan Willem van Zeitveld

15 december 2021
Deel dit bericht:
UNPROFOR-veteraan raakte psychisch gewond in Bosnië.

Op zaterdagmiddag 30 oktober vond op Kamp Soesterberg bij de Historische Collectie van het Regiment Technische Troepen, de uitreiking plaats van een Draaginsigne Gewonden (DIG) aan UNPROFOR-veteraan Jan Willem van Zeitveld. De tekst gewond maar niet verslagen is zeker op hem van toepassing. Jan Willem is als Technisch Specialist in 1994 uitgezonden geweest naar Bosnië en raakte daar psychisch gewond.

Tekst: Andrea van Zeitveld-van Dusseldorp. Foto’s: Bert Bouwmeester en Erwin Smits.

Jan Willem heeft daar, zoals hij zelf zegt: de duistere kant van de mensheid leren kennen. Een levenslange strijd met zichzelf en zijn trauma’s is zijn offer voor wat doorging als vredesmissie. Na een lange strijd heeft hij de erkenning vanuit het Ministerie van Defensie gekregen waar hij recht op heeft.

Voor deze gelegenheid was drager van de Militaire Willems Orde, Majoor Marco Kroon afgereisd naar Soesterberg. Majoor Marco Kroon heeft het insigne, in bijzijn van familie, oud-collega’s, Regimentscommandant Technische Troepen en de voorzitter van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen, opgespeld.

Als blijk van erkenning heeft Jan Willem tevens een gelimiteerde (speciaal door Majoor Marco Kroon ontworpen) waarderingscoin ontvangen. Vanuit het Regiment VVRTT, dominee en overige aanwezigen heeft hij diverse bijzondere aandenkens gekregen. Uiteraard is deze bijzondere gebeurtenis afgesloten met het Regimentsdrankje (de smeerolie) en een toost op een toekomst met nieuwe energie.