Eerste stap naar toekomstbestendige borging voor opvang Drentse veteranen met PTSS

12 november 2021
Deel dit bericht:
Veteranenlocatie op het voormalige munitiecomplex in Nieuw-Balinge.

Mevrouw Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in Drenthe, de heer Karel Loohuis, burgemeester van de gemeente Hoogeveen en Brigadegeneraal Paul Hoefsloot, directeur-bestuurder van het Nederlands Veteraneninstituut hebben op 12 november 2021 een belangrijke gezamenlijke stap gezet naar een toekomstbestendige borging van de niet zorg gerelateerde begeleiding van Drentse veteranen met PTSS op de veteranenlocatie in Nieuw Balinge.

De veteranenlocatie op het voormalige munitiecomplex in Nieuw-Balinge is onderdeel van het provinciale depot voor historische bouwmaterialen. Drentse militaire veteranen met PTSS werken als vrijwilliger mee aan de ontwikkeling en exploitatie van het depot. Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe biedt als beheerder van het depot de veteranen een veilige, beschermde en herkenbare omgeving waar zij betekenisvol hun dag kunnen invullen, zonder dat dit het karakter van dagbesteding heeft. Zorgorganisaties zijn betrokken, maar de begeleiding van de veteranen op het depot is niet zorg gerelateerd. Een voor Nederland uniek initiatief, mede gezien de passende omgeving.

Het belang van en de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de (Drentse) veteranen met PTSS worden door de provincie, de gemeenten en het Nederlands Veteraneninstituut onderkend en gedragen. De provincie heeft hiervoor vanuit de Sociale Agenda tot eind 2023 een projectsubsidie beschikbaar gesteld. Op 12 november is gezamenlijk verkend wat de toekomstige mogelijkheden en waar de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van dit Drentse initiatief moet komen te liggen. Afspraken voor vervolgstappen zijn vastgelegd.

Na afloop werden op de veteranenlocatie de vlaggen van de provincie Drenthe en het Nederlands Veteraneninstituut gehesen. Een fysiek gebaar om de gezamenlijke erkenning voor de opvang van Drentse veteranen ook zichtbaar te maken.