Ik ben... behartiger

7 september 2022
Deel dit bericht:
Drie veteranen vertellen.

Deze drie veteranen zetten zich met ziel en zaligheid in voor betere werkomstandigheden en voor meer saamhorigheid.

CP-06-Ikben-rubriek-2022

Claudia Snelleman-Kalfsvel (43)

Missie: Kosovo 1999

Functie: Bestuurslid Bond van Wapenbroeders en teamcoördinator zorginstelling

‘Omdat ik gekozen ben in die rol, neem ik mijn taak als belangenbehartiger serieus. Als Bond dragen we ons steentje bij aan het bevorderen van de saamhorigheid. Ook herdenken speelt voor ons een belangrijke rol. Zo vormen we altijd de erewacht tijdens de nationale herdenking in Roermond. Maar ook zijn we aanwezig bij uitvaarten met bondseer. Bovendien zijn we er voor de nabestaanden. Kortom, het is erg breed wat we doen, waarin de belangen van de leden altijd vooropstaan. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk bijeenkomsten bij te wonen. Ik doe dit werk dan ook niet voor mezelf. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet ontzettend leuk vind. Ik heb dierbare vriendschappen opgebouwd. De Bond is erg belangrijk voor me.’

www.bondvanwapenbroeders.nl

Haico Wissink (54)

Missies: Cambodja 1992, Liberia 2003, Somalië 2010 en Vae 2018

Functie: Overlegvertegenwoordiger/Medezeggenschapondersteuner VBM/BBTV

‘Ik heb altijd de drang om te onderzoeken wat mensen beweegt. Zo werd ik ook vertrouwenspersoon en loopbaanbegeleider. In dat licht bezien is mijn werk voor de vakbond een logische stap geweest. Na mijn FLO ben ik fulltime aan de slag gegaan bij VBM/BBTV. Ik behartig de collectieve en individuele belangen van onze leden binnen Defensie. Als onderdeel van het SCO DEF (Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie) bestaan er korte lijntjes met de andere bonden binnen Defensie. VBM/BBTV ondersteunt en komt op voor degenen wier rechtspositie bij Defensie in het geding is. Voor mij is het een mooie manier om op een professionele wijze betrokken te blijven bij Defensie. Daarnaast is het een mooie kans om werk te doen dat ik prachtig vind én in mijn perceptie broodnodig is, namelijk het opkomen voor de onderliggende partij en het behartigen van hun belangen.’

www.vbm.info

Rob Pulles (53)

Missie: Voormalig Joegoslavië 1993, Perzische Golf 2001, 2002 en 2005/2006

Functie: Voorzitter KVMO

‘Defensie is een afspiegeling van de maatschappij en daar gaan soms dingen mis. Het gaat erom hoe je dat oplost. Deze tijd vraagt om meer transparantie. Ook kan het geen kwaad om te kijken naar de menselijke maat en naar eerlijkheid. Natuurlijk blijven de regels gelden, maar je kunt wel met fairness kijken hoe deze worden geïnterpreteerd. Dat zijn voor ons dan ook de speerpunten voor de komende tijd.

Werken voor Defensie betekent over het algemeen wat meer plichten en wat minder rechten. Dat geeft niet, dat is algemeen bekend. Maar dat betekent wel dat we als het bijvoorbeeld om arbeidsvoorwaarden gaat fair behandeld moeten worden. Al met al is het dankbaar werk en ik ben blij met wat we bereiken. Elke stap die we maken telt.’

www.kvmo.nl