Molukse KNIL-militairen en nabestaanden komen samen in Doorn

25 januari 2024
Deel dit bericht:
Delen van verhalen en ervaringen

Op 9 december 2023 vond er een bijeenkomst plaats voor nakomelingen van de Molukse KNIL-militairen (2e en 3e generatie). Directeur-bestuurder brigadegeneraal Paul Hoefsloot opende de dag, waarna Ludy de Vos de aanwezigen door het programma leidde.

 

Molukse KNIL-militairen en nabestaanden komen samen in Doorn

Tijdens deze bijeenkomst stonden het delen van verhalen en ervaringen, en het bieden van ondersteuning centraal. Het was indrukwekkend om te zien en te horen hoeveel herkenning er ontstond tussen de verschillende aanwezigen. Er werden ervaringen gedeeld over onderwerpen als de pijn van de 1e generatie en de overdracht ervan op de volgende generaties, maar ook over trots, identiteit en veerkracht. Jan Munster en Gusto Hatari vertelden in de ochtend over hun jeugd, opvoeding, beroeps en levenskeuzes en wisten met het delen van hun persoonlijke verhalen een opening te creëren, die de uitwisseling van verhalen tussen alle aanwezigen voor de rest van de dag mogelijk maakte.

Ervaringen delen en bespreken

Aanwezigen gingen vervolgens met elkaar in gesprek onder goede begeleiding van Sannie Ririmasse, William Twiss en Otjeh Bakarbessy en deelden persoonlijke verhalen en ervaringen. Hierdoor ontstond een open sfeer waarin herkenning en erkenning goed voelbaar waren. Dit is belangrijk omdat je kunt leren van elkaars ervaringen, het creeert begrip en kan het gevoel van saamhorigheid binnen de gemeenschap bevorderen en zo helpend zijn voor individuen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt. Ook kan het troost bieden om te weten dat je niet alleen bent en dat anderen dezelfde uitdagingen hebben overwonnen.

Molukse KNIL-militairen en nabestaanden komen samen in Doorn

Ondersteuning door het NLVi

Na een heerlijk ‘Indisch buffet’ werd in de middags uitgelegd wat de veteranenstatus inhoudt, wat dit betekent volgens de Veteranenwet en welke rollen het NLVi heeft. Ook werden er vragen vanuit de zaal beantwoord. Het NLVi heeft als doel erkenning en waardering voor veteranen en hun familie door de samenleving te verbeteren, te helpen bij het vinden van de juiste vormen van aandacht en zorg, en veteranenkennis te vergroten. Deze kennis wordt ingezet ter ondersteuning van alle veteranen en hun naasten, zoals in dit specifieke geval de Molukse gemeenschap. Er werd dan ook vooral geluisterd naar de verhalen en ervaringen van kinderen en kleinkinderen van Molukse veteranen. Die zijn van onschatbare waarde en helpen het instituut beter in te spelen op de behoeften en uitdagingen waar deze groep mee te maken heeft.

Vooruitkijken, meedoen is belangrijk

Bij de afsluiting van de dag kondigde Ludy de Vos aan vanuit het NLVi een klankbordgroep te willen oprichten met leden uit de Molukse gemeenschap. Het doel daarbij is om de dienstverlening voor de Molukse Gemeenschap en het netwerk verder te versterken en uit te bouwen. Informatie hierover volgt binnenkort via de website van het NLVi. Ook willen we je graag uitnodigen om aanwezig te zijn bij toekomstige bijeenkomsten georganiseerd door het NLVi. Jouw aanwezigheid is belangrijk, omdat jouw ervaring en perspectief waardevol zijn. Door samen te komen kunnen we een hechte gemeenschap vormen, waarin iedere stem gehoord wordt. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van komende evenementen en bijeenkomsten. We hopen je snel weer te zien!

Fotoreportage in Checkpoint

Checkpoint was aanwezig tijdens deze dag en maakte een mooie fotoreportage in de rubriek ‘Trefpunt’.

Checkpoint was aanwezig tijdens deze dag en maakte een mooie fotoreportage in de rubriek ‘Trefpunt’.

Bijzondere zorgplicht ook voor Molukse KNIL-militairen en 2e en 3e generatie

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening (sinds 2014). Die zorg krijgt u via het Nederlands Veteraneninstituut.

Naar het Nederlands Veteraneninstituut als je geen militair bent?

Het Nederlands Veteraneninstituut is misschien niet de eerste organisatie waar u voor zorg aan denkt. Misschien wist u niet, dat uw vader of opa ook de veteranenstatus heeft. Toen het veteranenbeleid tot stand kwam (1990) zijn de KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) expliciet genoemd. Het Nederlands Veteraneninstituut heeft medewerkers/ hulpverleners die zich specifiek richten op mensen met een Molukse achtergrond. Soms hebben zij zelf ook Molukse ouders of grootouders.