Nederlandse bijdrage Irak verlengd

5 november 2021
Deel dit bericht:
Tot eind 2022 militaire bijdrage aan anti-ISIS-coalitie.

Nederland verlengt de militaire bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie in Irak tot eind 2022. Datzelfde geldt voor de brede veiligheidsinzet in het land.

erbil-irak
Bron: Ministerie van Defensie

Terreurgroep ISIS is nog steeds een bedreiging voor de stabiliteit in de regio. De Nederlandse inzet blijft zich dan richten op het in standhouden van de behaalde resultaten in de strijd tegen ISIS en het beschermen van de burgerbevolking in Irak. Daarnaast is het versterken van de Iraakse veiligheidssector en het voorkomen van verder oplopende spanningen een ander belangrijk doel.

 

Nederlandse bijdrage

Voor de anti-ISIS-coalitie betekent de verlenging dat Nederlandse militairen Koerdische en Iraakse collega’s blijven adviseren, begeleiden en trainen. Ook zet Nederland de inzet door van liaison- en stafofficieren aan de verschillende hoofdkwartieren van de coalitie.

Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten over de toekomstige Nederlandse inzet in de strijd tegen ISIS. In de Kamerbrief staat ook dat de duur en vorm van de bijdragen afhankelijk zijn van ontwikkelingen binnen de anti-ISIS-coalitie en de politieke situatie in Irak.

Taak erbij

De verlenging betreft eveneens de inzet van een compagnie force protection. Die bewaakt en beveiligt de internationale luchthaven van Erbil en de buitenste ring van het vliegveld. Vanaf januari krijgt de compagnie er een taak bij. De militairen gaan adviseurs van operatie Inherent Resolve beveiligen bij werkzaamheden in de Koerdische Autonome Regio. Dat gebeurt samen met Amerikaanse, Britse en Finse collega’s.

De totale bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie bedraagt ongeveer 175 militairen. Verder blijft Nederland met maximaal 20 militaire en civiele experts actief in de NAVO-missie in Irak. De plaatsing van een militair adviseur bij het Ministry of Peshmerga Affairs helpt bij de hervorming van de Koerdische veiligheidssector. Ten slotte levert Nederland met maximaal 3 civiele adviseurs een bijdrage aan de EU Advisory Mission in Irak.