Reactie op AD: vrijgave notulen ministerraad over Srebrenica

21 januari 2021
Deel dit bericht:

In het AD van 21 januari staat een bijna paginagroot artikel van Hanneke Keultjes over Srebrenica met als aandacht trekkende kop ‘Dutchbat kon meer doen in Srebrenica’. Wie verwacht dat in het artikel wordt onthuld dat diepgravend onderzoek nieuwe feiten boven tafel heeft gebracht die tot dit voor Dutchbat-veteranen negatieve oordeel heeft geleid, komt bedrogen uit. Het blijkt te slaan op een verder niet onderbouwde uitspraak van toenmalig minister van Defensie Joris Voorhoeve tijdens een ministerraad eind 1995, opgetekend uit ministerraadnotulen die na 25 jaar openbaar worden.

srebrenica

Voorhoeve, een ervaren politicus maar geen militair specialist, gaf destijds echter niet aan wat Dutchbat dan had moeten doen, hoe dit “harder optreden” had moeten worden uitgevoerd en wat de mogelijke consequenties van “meer doen” konden zijn. Gelukkig gaf Voorhoeve gisteren alsnog een toelichting op de vrijgekomen notulen. Helaas heeft de journaliste in dit AD-artikel niet het antwoord van Voorhoeve opgenomen op de vraag wat Dutchbat dan precies ‘meer’ had kunnen doen. Hij zei daarover namelijk: “Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Het was toen mijn gevoel. Ik heb later ook militairen gesproken die zeiden: hoe kun je op Serviërs gaan schieten als er vluchtelingen bij zijn? Dat is ook zo.” Dat schrijft de journaliste dus niet in het AD-artikel, maar wel ergens onderaan in een artikel dat later vandaag is gepubliceerd.

Kortom, rond een losse flodder van een defensieminister tijdens een ministerraad wordt 25 jaar later in het AD een opzichtig en voor Dutchbat negatief stemming makend artikel opgebouwd. Jammer.