Versterking ondersteuning tweede generatie oorlogsgetroffenen

9 juni 2022
Deel dit bericht:
Ondertekening convenant.

Gisteren is het convenant ‘Vindbaar en toereikend aanbod van ondersteuning voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen’ getekend door staatssecretaris Van Ooijen (ministerie VWS), Stichting Joods Maatschappelijk Werk, Stichting Pelita, Stichting ARQ en het Nederlands Veteraneninstituut. Daarmee wordt de sociaal-maatschappelijke hulp aan de tweede generatie getroffenen van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan, versterkt.

Thema’s

Het convenant bestaat uit een aantal thema’s. Er wordt een herkenbaar en laagdrempelig loket opgezet waar zowel de tweede generatie als zorgmedewerkers terecht kunnen met vragen. De kennis over contextgebonden zorg en de sensitiviteit rondom de tweede generatie oorlogsgetroffenen zal worden gedeeld met de reguliere zorg. Het effect hiervan is vroege signalering en betere doorverwijzing en ondersteuning. Een ander thema is specifieke sociale dienstverlening. JMW, Pelita en NLVi zullen naast de zorg ook passende ondersteuning bieden bij vragen die voortkomen uit het oorlogsverleden.

Stapsgewijze uitwerking

Staatssecretaris Van Ooijen: “Ik hoop dat deze handtekening iets van hoop en herstel brengt na de diepe wonden, die niet zomaar helen.”

Het convenant treedt op 1 januari 2023 in werking. De concrete uitwerking zal stapsgewijs plaatsvinden.