Interviewcollectie

Deel dit bericht:
Interviewcollectie Nederlandse Veteranen.

In de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (ICNV) van het Nederlands Veteraneninstituut zitten verhalen van Nederlandse veteranen die hebben deelgenomen aan één of meerdere oorlogen, gewapende conflicten of vredesmissies waarbij Nederland sinds 1940 was betrokken.

Over de interviewcollectie

De ICNV draagt bij aan het vergroten van de bekendheid en ervaringen van Nederlandse veteranen en onze kennis van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het geluidsarchief is toegankelijk voor veteranen en hun familieleden, maar ook voor journalisten, beleidsmakers, onderzoekers, onderwijspersoneel en anderen geïnteresseerden.

De interviewcollectie geeft met bijna 1200 interviews een breed beeld van de ervaringen van militairen tijdens hun uitzending. De persoonlijke verhalen geven inzicht in de beleving en het dagelijkse leven van een militair voor, tijdens en na een missie. Daarnaast helpen de interviews begrijpen hoe die ervaringen het verdere leven van de veteraan hebben beïnvloed.

Het archief bestaat uit geluidsfiles en aanvullende feitelijke gegevens van de geïnterviewde veteranen. Ieder interview, dat gemiddeld 2,5 uur duurt, is per tien minuten samengevat en voorzien van trefwoorden. Ruim 700 interviews zijn op dit moment openbaar en online te beluisteren. Voor het gebruik van de overige interviews gelden restricties.

Daarnaast blijven we inzetten op duurzame archivering. Data Archiving and Networked Services (DANS), onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), draagt er zorg voor dat de interviews ook op de lange termijn nog zijn te beluisteren.

Interviews luisteren

Je kunt de interviews na registratie online beluisteren op www.veteranenvertellen.nl. Na registratie ontvang je per mail direct de inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot de interviewcollectie. De interviews zijn te doorzoeken met behulp van een geavanceerd zoeksysteem. Alleen onder strikte voorwaarden van het Nederlands Veteraneninstituut kunnen gebruikers in Doorn restricted interviews beluisteren.

Publicaties

De ICNV vormt een bijzondere bron voor onderzoeksprojecten en heeft al een aantal publicaties opgeleverd. Zo is het toenmalige Veteraneninstituut in 2015 gestart met het eerste boek in de boekenreeks Militaire Ooggetuigen, namelijk: De strijd in mei 1940, waarbij de interviews de belangrijkste bron vormen. Deel twee in deze reeks, 75 jaar bevrijd: herinneringen aan strijd en onvrijheid in Europa en Azië,  verscheen eind 2020.

Over de totstandkoming van de interviewcollectie is de publicatie: Wat Veteranen Vertellen (2009) verschenen.

Meer informatie

Neem voor vragen over de Interview Collectie Nederlands Veteranen contact op via icnv@nlveteraneninstituut.nl.

De interviewcollectie is mede technisch mogelijk gemaakt door: Become-IT.