Publicaties

Deel dit bericht:
Titel Samenvatting Auteur Jaar
Een inventarisatie van het onderzoek naar maatschappelijke erkenning voor veteranen. Nederlands Veteraneninstituut 2024
Een terugblik op uitgevoerd veteranenbeleid en een overzicht van doelstellingen voor komend jaar. Ministerie van Defensie 2023
Overzicht van meerdere onderzoeken naar de perceptie van missies en veteranen onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie en Nederlands Veteraneninstituut 2023-2005
Een onderzoek naar de invloed van de uitzending op het leven van Libanonveteranen. Nederlands Veteraneninstituut 2022
Overzicht van de ervaringen, wensen en behoeften van veteranen. Nederlands Veteraneninstituut 2022
Een onderzoek naar wat veteranen bij het zoeken van hulp belemmert of ondersteunt. Nederlands Veteraneninstituut 2022
Proefschrift: Identificatieprocessen onder Nederlandse veteranen die gediend hebben in Libanon, Srebrenica en Uruzgan. Nederlands Veteraneninstituut 2022
Een inventarisatie van onderzoeken onder veteranen over gezondheid en welzijn. Nederlands Veteraneninstituut 2022-2004
Hoe kijken veteranen terug op hun uitzending? Heeft de uitzending nog invloed (gehad) op hun verdere leven? Veteraneninstituut 2019 & 2015
Onderzoek onder thuisfronters van veteranen die niet meer in dienst zijn. Veteraneninstituut 2018
Onderzoeken naar de berichtgeving over veteranen, uitzendingen en Defensie in Nederlandse dagbladen. Veteraneninstituut 2018-2012
Jaarlijks vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Veteraneninstituut 2018-2014
Een onderzoek naar de ervaringen en behoeften van vrouwelijke veteranen in Nederland. Veteraneninstituut 2017
Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van uitzending op militairen en hoe dat ingrijpt in hun leven is ander onderzoek nodig. Hiervoor is het onder andere van belang uit te zoeken welke factoren van invloed zijn geweest op zelfmoordgevallen die zich hebben voorgedaan. Ook zouden andere zaken onderzocht kunnen worden, zoals het aantal […] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2015
Een onderzoek naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers. Veteraneninstituut 2015-2013
Wat is PTSS en hoe vaak komt het voor onder veteranen? Hoe kan PTSS behandeld worden? Veteraneninstituut 2015
Overzicht van de evaluaties van de Nederlandse Veteranendag in de periode 2005-2014. Veteraneninstituut 2014-2005
Een onderzoek naar de wensen die veteranen hebben ten aanzien van hun uitvaart. Veteraneninstituut 2014
Het Veteranenpanel was een periodiek onderzoek naar de ervaringen, wensen en behoeften van veteranen. Veteraneninstituut 2014-2011
Welk belang hechten veteranen aan (onderdelen van) het veteranenbeleid? Hoe oordelen zij hierover? En in welke mate voelen veteranen zich gewaardeerd voor hun militaire inzet? Veteraneninstituut 2013
Checkpoint-artikel over herdenken en eren van gevallen militairen in verschillende landen en in verschillende tijdsperioden. Veteraneninstituut 2005
Een onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van UNIFIL'ers die in de periode 1979-1985 naar Libanon zijn uitgezonden. Veteraneninstituut 2005